PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Annaocean_moonlight
04-09-2012, 06:48 AM
Bà Nội Hoan Canh (cũng là bà nội của LM. JB Nguyễn Huy Tuấn, quản xứ Thổ Hoàng- Hương Khê- Hà Tĩnh mà có một số anh chị em quen biêt) vừa được Chúa thương gọi về. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna.
Nguyện xin Chúa là Cha Tình Yêu tha thứ mọi lỗi lầm và cho linh hồn Anna được về chung hưởng hạnh phúc Nước Hằng Sống. Amen.
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Anna.


Xin cảm ơn mọi người.

Gia Nhân
04-09-2012, 06:58 AM
Xin Chúa đưa linh hồn Anna về với Chúa, để cùng các Thánh hưởng nhan Thánh Ngài

haipham
04-09-2012, 07:08 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen.

hongbinh
04-09-2012, 07:14 AM
Bà Nội Hoan Canh (cũng là bà nội của LM. JB Nguyễn Huy Tuấn, quản xứ Thổ Hoàng- Hương Khê- Hà Tĩnh mà có một số anh chị em quen biêt) vừa được Chúa thương gọi về. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna.
Nguyện xin Chúa là Cha Tình Yêu tha thứ mọi lỗi lầm và cho linh hồn Anna được về chung hưởng hạnh phúc Nước Hằng Sống. Amen.
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Anna.


Xin cảm ơn mọi người.

Hồng Bính người con cửa Thổ Hoàng xin được chia buồn và phân ưu cùng Hoàn Cảnh và cha G.B Nguyễn Huy Tuấn, Nguyện Chúa thương tha muôn lỗi lầm mà linh hồn cụ cố Anna đã phạm và dẫn đưa Linh hồn cụ cố Anna về Thiên Đàng.
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cụ cố Anna.
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cụ cố Anna.
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cụ cố Anna.

Yến Châu
04-09-2012, 07:54 AM
Nguyện xin Chúa xót thương đón nhận linh hồn bà cố Anna về hưởng nhan Thánh Chúa. Amen

T Phương Đông
04-09-2012, 07:59 AM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!

Angelus
04-09-2012, 09:17 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

NguyenNgocHieu
04-09-2012, 09:21 AM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!

nguyenhuong
04-09-2012, 09:52 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Xin Chúa thương lau khô những giọt nước mắt đau buồn trên gia đình tang quyến.

phale
04-09-2012, 10:09 AM
Nguyện xin Chúa nhân lành đón nhận linh hồn Anna
vào hưởng nhan Thánh Chúa.
Amen.

TuyetNgaNguyenThuy
04-09-2012, 05:50 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Sophanmocoi
04-09-2012, 06:17 PM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna!

dieubui
05-09-2012, 03:25 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn bà cố Anna mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đúc Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
- Giêsu, Maria, Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Nana
- Giêsu, Maria, Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Anna
- Giêsu, Maria, Giuse chúng con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Anna

DonRac
05-09-2012, 06:31 AM
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Bà Cố Anna!
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Bà Cố Anna!
Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Bà Cố Anna!
:77::77::77:

Peter Nguyễn
05-09-2012, 11:21 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/01.jpg

Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Bà Cố Anna!
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Bà Cố Anna!
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Bà Cố Anna!
:77::77::77: