PDA

View Full Version : Di Truyền Và Môi TrườngMyNick3D
23-09-2008, 10:30 PM
Hai người bạn nói chuyện với nhau:

- Này cậu, di truyền và môi trường có khác nhau?

- À, nếu con giống cha thì đó là di truyền!

......................

- Còn nếu giống anh hàng xóm thì đó là môi trường!

Sưu tầm