PDA

View Full Version : Cáo phó: Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Viết ThanhT Phương Đông
20-09-2012, 09:35 AM
Tha thiết mong ace hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh!
Anh Thanh là anh ruột của TV hophach, vừa qua đời sáng nay(20/9/2012) lúc 5h45.

Kính lạy Cha! Chúng con xin dâng linh hồn Giuse vào lòng Thương Xót bao la khôn cùng của Cha. Nguyện Cha đoái thương tha thứ mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin Cha, nhân danh Cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu Kitô- Chúa chúng con. Amen.

Giêsu-Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Giuse!
Giêsu-Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Giuse!
Giêsu-Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Giuse!

Nguyện xin cho gia đình được bình an trước đau thương mất mát, luôn biết cảm tạ hồng ân Chúa đã yêu thương an bài.

Peter Nguyễn
20-09-2012, 09:46 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/draped-cross.jpg

Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse

Lạy Cha rất nhân từ xin đoái thương đến linh hồn Giuse
được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời
sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!
* Xin chia buồn cùng hophach và tang quyến.

haipham
20-09-2012, 10:13 AM
Giêsu-Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Giuse!
Giêsu-Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Giuse!
Giêsu-Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Giuse!

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen .

phale
20-09-2012, 10:33 AM
Giêsu! Maria! Giuse! xin thương xót linh hồn Giuse!
Giêsu! Maria! Giuse! xin thương xót linh hồn Giuse!
Giêsu! Maria! Giuse! xin thương xót linh hồn Giuse!

Lạy Chúa! Xin tha thứ mọi lỗi lầm và cho linh hồn Giuse mới qua đời sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa, và xin Chúa an ủi, nâng đỡ những người thân còn ở lại, xin cho họ luôn vững tin và cậy trông vào sự quan phòng của Chúa để tâm hồn được bình an.

Xin chia buồn cùng hophach và tang quyến.

Maria mitran
20-09-2012, 11:22 AM
Giêsu! Maria! Giuse! Xin thương xót linh hồn Giuse!
Giêsu! Maria! Giuse! Xin thương xót linh hồn Giuse!
Giêsu! Maria! Giuse! Xin thương xót linh hồn Giuse!


Lạy Chúa, Chúa đã mang lại bình an cho người trộm lành đang đau đớn trên thập giá. Xin Chúa cũng đổ tràn phúc bình an xuống trên toàn thể tang gia, để tất cả đều được vững tâm vui sống trong niềm mến tin vào tình Chúa yêu thương.

Và lạy Chúa, chúng con tin tưởng phó dâng linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh trong tay Chúa. Xin Chúa dùng tình thương bù đắp cho những thiếu sót của linh hồn người anh em này khi còn sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Yến Châu
20-09-2012, 12:48 PM
Xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn nguyện:

Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giu Se
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giu Se
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giu Se

hongbinh
20-09-2012, 12:58 PM
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse

thienngadt
20-09-2012, 01:28 PM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giu Se
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giu Se
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giu Se

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

Toilaketoiloi
20-09-2012, 01:54 PM
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse

Lạy Cha rất nhân từ xin đoái thương đến linh hồn Giuse
được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời
sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!

:77::77::77:

DũngHương
20-09-2012, 01:56 PM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse Nguyễn viết Thanh
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh

Chúng con cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thương xót và nhận lời chúng con cầu xin là đưa linh hồn Giuse về chốn nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse, Amen.

:77::77::77:

Ngợi ca lòng thương xót, Chúa Đã Ban Tặng Con
Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.

nenhongnho
20-09-2012, 02:23 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin đón nhận linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh về hưởng Thánh Nhan Chúa. Amen

T-T-T
20-09-2012, 03:35 PM
http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/1111.jpg

"Vì tình thương đến hồn này
cầu cho chóng được thấy ngày hiển vinh"


Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn GiuseXin được phân ưu cùng hophach và tang quyến!

Sophanmocoi
20-09-2012, 04:51 PM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse

pr_hoaian
20-09-2012, 07:55 PM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse

nguyenhuong
20-09-2012, 10:35 PM
Chúng con cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thương xót và nhận lời chúng con cầu xin là đưa linh hồn Giuse về chốn nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse, Amen

dieubui
21-09-2012, 01:18 AM
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương xót linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương xót linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương xót linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh.
Chúa ơi! Nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ và an ủi những người thân yêu của Linh Hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

batrinh
21-09-2012, 04:35 AM
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương xót linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương xót linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh.
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương xót linh hồn Giuse Nguyễn Viết Thanh.

dvtung
22-09-2012, 09:01 AM
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu - Xin cứu rỗi Linh hồn Giuse!
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu - Xin cứu rỗi Linh hồn Giuse!
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu - Xin cứu rỗi Linh hồn Giuse!

quangvu
22-09-2012, 10:23 AM
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
Giêsu, Maria, Giuse con yêu mến, xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse