PDA

View Full Version : Hình ảnh Thắp Nến Cầu Nguyện ở Saigòn hôm 24/09/2008DiaCoc
25-09-2008, 08:27 AM
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong0.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong1.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong2.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong3.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong4.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong5.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong6.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong7.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong8.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong9.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong10.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong11.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong12.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong13.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong14.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong15.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong16.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong17.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong19.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/80924KyDong24092008/Pics/80924KyDong20.jpg

caoduc
25-09-2008, 01:05 PM
sao trả thấy hình gì vậy ông anh DiaCoc của tui ơi

DiaCoc
25-09-2008, 10:23 PM
Đó là lấy link từ VietCatholic, nên có thể một số người không thể xem được.
Giờ upload lên host của DiaCoc để dễ xem nè.


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong01.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong02.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong03.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong04.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong05.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong06.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong07.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong08.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong09.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong10.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong11.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong12.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong13.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong14.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong15.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong16.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong17.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong18.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong19.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/HinhAnh/80924KyDong20.jpg

xoicucnong
25-09-2008, 11:12 PM
càng ngày càng loạn!!! Cầu xin Chúa ban ơn BÌnh AN cho VN chúng ta!!!