PDA

View Full Version : THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI UBND Tp. HÀ NỘIDonRac
26-09-2008, 08:41 PM
http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/HDGMVN/HDGMVN1.gif
http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/HDGMVN/HDGMVN2.gif
http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/HDGMVN/HDGMVN3.gif

DonRac
26-09-2008, 08:43 PM
http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/HDGMVN/UBNDTpHaNoi.jpg
http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/HDGMVN/UBNDTpHaNoi2.jpg