PDA

View Full Version : Đón mừng Năm Đức TinJB.Lưu Hùng Vương
19-10-2012, 12:36 PM
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201210/GMVNGHCGTG_Thumb_723707064.jpg


Mừng Năm Thánh ơn Trời giáng phúc
Trống liên hồi, thúc giục nơi nơi
Tĩnh tâm, cầu nguyện mau thôi
Hành hương, bác ái kịp thời triển khai

Lời Chúa phán miệt mài thực hiện
Gương Mẹ làm, mầu nhiệm truyền rao
Đức Tin chư thánh khát khao
Noi theo chân Mẹ đi vào nội tâm

Về với Chúa hết lòng phấn chấn
Đến cùng Ngài tiềm ẩn thiết thân
Sẻ chia cứu độ hồng ân
Thượng thiên thánh sủng vĩnh hằng mai sau

Lời chân lý cất cao mầm sống
Lẽ công bằng lối rộng trường sinh
Lời Ngài rạng rỡ, quang minh
Tỏa soi nhắc nhớ trung trinh nguyện thề

Chịu phép Rửa quy về Hội Thánh
Nhận Thánh Thần sức mạnh thiêng liêng
Bao la ơn Chúa nhân hiền
Tuyên xưng tái nhận ưu tiên thực hành

Bỏ lối cũ, sắm sanh đường mới
Đổi lòng lành, rẽ tới nẻo ngay
Thế gian, xác thịt khốn thay
Quỷ ma cám dỗ, từ đây dứt đường

Lời Chúa dạy kỷ cương son sắt
Con nguyện xin ghi khắc tâm can
Đức Tin nối tiếp việc làm
Nhất tâm tín thác ân ban Thánh Thần

Chuyên chăm lời Phúc Âm thánh hóa
Sẻ chia câu sứ giả Tin Mừng
Canh tân đời sống thiết thân
Triển khai Lời Chúa, thiện chân an lành

Sống Đức Tin toàn thành thiên ý
Học gương lành phỉ chí yêu thương
Giêsu trưởng tử khiêm nhường
Yêu người, mến Chúa thượng tôn luật lề

Dạy bảo cho trọn bề hiếu thảo
Nêu gương lành thấu đáo thiện căn
Bao dung đồng cảm xa gần
Sẻ chia huynh đệ thiết thân dạt dào

Xây Giáo hội Nhiệm Mầu phong phú
Sống Đức Tin Sứ Vụ Hiệp Thông
Vatican thánh Công Đồng
Phù sa bồi đắp truyền thông Tin Mừng

Đường lối Chúa loan truyền cứu độ
Ơn thánh Ngài củng cố niềm tin
Tuy là hội nhập thế gian
Vẫn không đồng hóa, hòa tan thói đời

Là muối men dậy khơi nồng ấm
Tựa nắng hồng tan đẫm sương mai
Gương lành Thiên Chúa Ngôi Hai
Mến yêu phục vụ những ai khó nghèo

Lời Tông huấn giáo điều cao quý
Ơn Thánh Linh soi ý nhiệm mầu
Đoàn chiên ghi tạc tâm sâu
Sống vui Năm Thánh đậm mầu Đức Tinhttp://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20121019/18818