PDA

View Full Version : Bài Ca Năm Đức Tin (Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp)DonRac
21-10-2012, 10:21 AM
Bài Ca Năm Đức Tin
Sáng tác: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Thể hiện: Anh Phương

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/BaiCaNamDucTin_vdh_AnhPhuong.mp3

Thể hiện: Hợp Xướng - Anh Phương lĩnh xướng

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/BaiCaNamDucTin_vdh_AnhPhuong-HopXuong.mp3


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThanhCaNamDucTin/BaiCaNamDucTin_vdh.pdf