PDA

View Full Version : Cô, Bác nào biết xin giúp conChi
13-11-2012, 03:46 PM
Màn hình máy tính xách tay có một vệt trắng bằng sợi chỉ kéo thẳng đứng từ đỉnh xuống tận đáy màn hình. Xin Chúa ở cùng các Bác, các Cô! Many thanks!