PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho LH. Maria mới qua đời.Peter Nguyễn
15-11-2012, 03:57 PM
Được tin từ TV. JB. Lưu Hùng Vương:

Thím của Hùng Vương là Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm đã qua đời lúc 6g30 sáng nay (15.11.2012) ở tuổi 45, vì căn bệnh ung thư cổ họng. Xin cả nhà hiệp ý với gia đình của Hùng Vương cầu cho linh hồn Maria sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh
Trân trọng kính báo:

Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm
Thuộc Giáo Xứ Hòa Ninh
Sinh năm 1968 -
Đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 30' ngày 15.11.2012
Hưởng DƯƠNG 45 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH

Lễ nhập quan: 19 giờ ngày 15.11.2012
Di quan: 13 giờ 40 ngày 16.11.2012
Thánh lễ an táng tại G.X Hòa Ninh/ GP Qui Nhơn : 14 giờ ngày 16.11.2012
Sau đó an nghỉ tại nghĩa trang Bùi Thị Xuân


Kinh xin cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn bà Maria sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
JB.Lưu Hùng Vương
Kính Báo

Sophanmocoi
15-11-2012, 03:58 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria

hongbinh
15-11-2012, 04:09 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria

phale
15-11-2012, 07:59 PM
Giêsu Maria Giuse! xin thương xót linh hồn Maria!
Giêsu Maria Giuse! xin thương xót linh hồn Maria!
Giêsu Maria Giuse! xin thương xót linh hồn Maria!
xin cho linh hồn Maria
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa

DũngHương
15-11-2012, 09:12 PM
Giêsu, Maria, Giuse chúng con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm
Giêsu, Maria, Giuse chúng con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm
Giêsu,Maria, Giuse chúng con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chúng con cùng cầu xin Chúa cho linh hồn Maria NTTT sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Linh Hồn Maria.:77::77:

KaJin
15-11-2012, 10:21 PM
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria

Giu Se PbQuốc
15-11-2012, 11:36 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen.

Caohuong
16-11-2012, 07:43 AM
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2012_11/phanuu.jpg

batrinh
20-11-2012, 03:01 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria

haipham
20-11-2012, 09:17 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , amen .

T-T-T
21-11-2012, 08:01 PM
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria

T Phương Đông
22-11-2012, 05:19 AM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria!