PDA

View Full Version : Phó tế Vĩnh viễn Phê rô Trần Đình Liệu - Gia đình tại Ban mê ThuộtVinam
08-12-2012, 07:08 AM
Thánh Lễ truyền chức Phó Tế vĩnh viễn


Tổng Giáo Phận New Orleans
Louisiana, USA


Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa Toàn Năng,
Qua sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Tổng Giáo Phận New Orleans, và gia đình chúng con
Hân hoan báo tin Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Vĩnh Viễn cho Thầy


Phêrô Trần Đình Liệu
Với quyền năng của Chúa Thánh Thần và việc đặt tay của Đức Tổng Giám Mục Gregory Aymond Tổng Giáo Phận New Orleans
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 12, 2012,
tại Nhà Thờ Chính Tòa Cathedral‐Basilica of Saint Louis King of France 615 Pere Antoine Alley New Orleans, LA 70116‐3291http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/02.jpg

Tiểu sử :

Thầy Phê rô TRẦN ĐÌNH LIỆU
Sinh năm 1956 tại Hàm Thuận Bình Thuận
Con ông Phê rô Trần Đức Căn và bà Anna Trần Thị Lan.
(Ông bà Cố đã qua đời tại GH Thọ Ninh GX Vinh Hòa BMT)
Từ 1967-1975: là chủng sinh thuộc Giáo phận Nha trang
Từ năm 1975 đến nay cư trú tại Hoa Kỳ
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/03.jpg
Đức Tổng Giám Mục Gregory Aymond Tổng Giám mục New Orleans
chấp nhận đơn xin chịu chức của thầy Phê rô Trần Đình Liệu

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/04.jpg
Thầy Phó tế Phê rô Trần Đình Liệu trong Thánh Lễ (dâng chên thánh)

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/05.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/06.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/07.jpg
Đức Tổng Giám mục đặt tay truyền chức cho Thầy Trần Đình Liệu

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/08.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/09.jpg
Thầy Trần Đình Liệu nhận chén Thánh từ tay Đức Tổng giám mục

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/10.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/11.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/12.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/13.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/14.jpg
Đức Tổng Giám mục và Thầy phó tế Phê rô Trần Đình Liệu


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/15.jpg
Thầy Phó Tế cùng Phu nhân và 3 con chụp hình với Đức TGM.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/16.jpg
Thầy Phó Tế và LM Nguyễn Văn Dậu (Gđ Lâm Bích)

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/LBich/SauLieu/17.jpg
Đồng tế cùng Cha Cậu GB. Trần Thúc Định và các Cha VN

________________________

Thánh Lễ Tạ Ơn*Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 12, 2012 lúc 10 giờ sáng tại
Đền Thánh Đức Mẹ Lavang, New Orleans

*Thứ Bảy Ngày 8 Tháng 12, 2012 lúc 4 giờ chiều tại
Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Jerome, Kenner

*Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 12, 2012 lúc 10 giờ sáng tại
Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Jerome, Kenner

Vinam
08-12-2012, 07:17 AM
Phó Tế Vĩnh Viễn Hôm Nay
*Có 2 loại Phó tế
1- Phó tế chuyển tiếp (Transitional deacon): dành cho các Đại chủng sinh muốn tiến lên lãnh chức Linh mục (priesthood). (bó buộc phải lãnh chức Phó Tế trước khi được thụ phong chức linh mục)
2- Phó tế vĩnh viễn (permanent deacon): dành cho các ông đã có gia đình. Gọi là vĩnh viễn vì các phó tế này không tiến lên hàng linh mục bao lâu còn sống trong bậc gia đình. Khi người phối ngẫu qua đời, nếu muốn, phó tế vĩnh viễn có thể xin học thêm để được thụ phong linh mục.

A- Phó tế được ơn gọi để Phục vụ:

1- Cũng như Gíam mục và Linh mục, Phó tế nhận phép Truyền chức thánh, họ thuộc thành phần Giáo sĩ trong Giáo hội.
2- Phó tế nhận và chia sẻ chức thánh với Giám mục và Linh mục, họ không làm riêng cho mình, nhưng nhân danh Giáo hội.
3- Phó tế phục vụ trong nghi lễ Phụng vụ, chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, làm việc bác ái cho Gia đình và ngoài Xã hội.
4- Phó tế phục vụ Giáo xứ hoàn toàn do tự nguyện, một người ở giữa…(one among us).

B- Phó tế Phục vụ trong 3 lãnh vực:

I- Phục vụ Lời Chúa:
1/ Phó tế công bố Tin Mừng và chia sẻ Lời Chúa trong các Thánh Lễ Chúa nhật.
2/DạyThánh Kinh, hướng dẫn các giờ Phụng vụ, chầu Thánh Thể, tĩnh tâm, học hỏi chia sẻ Lời Chúa cho các Đoàn thể, Nhóm…
3/ Công bố và sống Lời Chúa ngoài nhà thờ bằng đời sống,và thực hành trong bổn phận những gì họ rao giảng ngày Chúa nhật.
4/ Phó tế nói và giải thích Sứ điệp Tin Mừng khi họ vừa đọc xong. Lời nói của họ tăng thêm sức mạnh bằng đời sống chứng nhân, trong Gia đình và ngoài Xã hội.
5/ Đưa Tin Mừng vào đời sống, qua các chương trình truyền thông, văn hóa, đạo đức, Liên Tôn và truyền thống dân tộc.

II- Phục vụ Bàn Thờ, Bí tích, Á Bí tích:
1/ Chủ sự nghi thức Hôn phối và chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ Hôn nhân.
2/ Dạy Bí tích Hôn nhân, Rửa tội, Tân tòng và Chủ sự làm phép Rửa tội trẻ em…
3/ Làm phép phép xác, khăn tang, chia sẻ Lời Chúa tại nhà quàn, nhà thờ…
4/ Làm phép các đồ dùng trong phụng vu:
Làm phép hào quang mặt nhật,-- nhà chầu,-- bình đựng Mình Thánh Chúa,-- hộp đựng dầu thánh,-- khăn bàn thờ,-- khăn thánh,-- phẩm phục thánh.
5/ Các phép lành nơi chốn: Làm phép nhà, phương tiện di chuyển, xe cộ, tầu bè.
6/ Làm phép tượng ảnh, tràng hạt…
7/ Phép lành trên sự vật: Làm phép nước.
8/ Phép lành trên người: Nghi lễ Gia tiên, chúc lành cho đôi Tân hôn, chúc tuổi đầu năm mới, chúc lành Gia đình.

* Ngoài ra, Phó tế còn được phép thay mặt cha xứ, để hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa khi không có Linh mục hiện diện.
Trong lễ truyền chức, Giám Mục trao sách Kinh Thánh cho Tân Phó tế và nói:
1- Hãy tin những điều con đọc.
2- Hãy dạy những điều con tin.
3- Hãy sống những điều con dạy.

III- Phục vụ Bác ái: Nhãn hiệu của Phó tế
(Trade Mark of Deacon)
1- Cùng với các Đoàn thể trong Giáo xứ thăm hỏi người ốm đau, bất hạnh trong và ngoài Giáo xứ, nhà dưỡng lão, nhà thương, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc màu da…Hợp tác với các Hội thiện nguyện, các tôn giáo bạn thực hiện các việc trên.
2- Liên lạc thăm nhà tù, yên ủi người nghèo khổ không nhà, xin cung cấp nơi tạm trú cho người bị bạo hành trong gia đình…
3- Cải thiện điều kiện sinh sống cho người nghèo khó, nói lên tiếng nói của những người sống âm thầm, và thấp cổ bé miệng trong Giáo xứ và ngoài Xã hội.
4- Nhiều Phó tế dấn thân vào những việc Công bằng Xã hội, Đại kết, Liên tôn, đem những giá trị của Tin Mừng đến cho đời sống Hôn nhân và Gia đình, trong sự trao đổi nghề nghiệp và thể chế chính trị nữa.
* Khi nhận sứ vụ này, Phó tế được gọi để cùng lãnh đạo trong một con đường đặc biệt, để tìm cho công lý và hỗ trợ giá trị cho các Tín hữu trên thế giới, nhân danh Đức Kitô và Giáo hội.

------------------------------------------

- Catholic Update – Deacons Today – Jam L. Alt
- Cẩm nang các Nghi thức Bí tích và Á Bí tích VN
- Phó tế: Nguyễn văn Định - johndvn@yahoo.com (johndvn@yahoo.com)