PDA

View Full Version : Đại Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội quan thầy Gp Bùi Chu 8/12/2012jostong
16-12-2012, 06:28 PM
Quý vị và các bạn vào trang http://www.phunhai.net
Một số hình ảnh: Đêm 07/12/2012 Đêm diễn nguyện
(http://www.phunhai.net) 769876997700770177027703770477057706770777087709771077117712

jostong
16-12-2012, 06:31 PM
Ngày 08/12/2012 Đại lễ
77137714771577167717771877197720772177227723772477257726