PDA

View Full Version : Giáo Xứ Bến Dinh chuẩn bị mừng Noel 2012lyhung
18-12-2012, 01:15 PM
Giáo Xứ Bến Dinh chuẩn bị mừng Noel 2012GXBD 18/12/2012 : Giáo Xứ Bến Dinh thuộc giáo hạt Cù Lao Tây_GP Mỹ Tho. Là một trong những Giáo Xứ lớn nhất trong Giáo hạt nói riêng, Giáo phận nói chung và cũng là điểm chính hành hương trong năm Đức Tin 2012_2013 của Giáo hạt Cù Lao Tây,nên việc chuẩn bị Noel hằng năm của Giáo Xứ luôn luôn thận trọng, chu đáo,mới lạ và đầy màu sắc.


Năm 2012 kinh tế của bà con trong Giáo Xứ cũng không có gì nổi bật,vì phần lớn là làm nghề nông,nên bà con Nông Dân trong giáo xứ rất khó khăn và cũng rất bận rộn trong việc nhà,vì vậy việc chuẩn bị Noel năm nay hơi muộn. Nhưng đặc biệt ở Giáo Xứ Bến Dinh đó là lòng nhiệt tình của Giáo Dân,của mọi thành phần,tầng lớp và mọi thế hệ khác nhau như : Giới Già ( người lớn tuồi ), Trung Niên,Thanh Niên,Thiếu Nhi vv… luôn luôn sẵn sàng chung sức, lắng nghe,chia sẽ và góp ý kiến,trong đó có người thì gớp công,người góp sức,cùng chung tay sáng tạo cho Noel 2012 tại ngôi Thánh Đường của Giáo Xứ lọng lẩy và đầy phong phú. Nhưng đặc biệt hơn có sự đồng hành cùng Giáo Dân có Cha Sở,Cha Phó,các Dì của GX Bến Dinh,các Ngài rất bận rộn, lo lắng, suy tư rất nhiều đến độ nhìn thấy các Ngài rất mệt mỏi và đầy nặng trĩu trên đôi mắt các Ngài,nhưng các Ngài rất vui vì thấy Giáo Dân rất nhiệt tình,không ngại khó khăn và nhín thời gian quý báo đến Nhà

Thờ cùng chung tay vào công việc. Không biết lấy chi báo đền các Ngài,Bà con Giáo Dân trong Giáo Xứ, Nguyện xin Chúa cho Cha sở & Cha phó dồi dào sức khỏe và trả công bội hậu Cho Quý Ân Nhân gần xa,bà con trong Giáo Xứ. Sau cùng con thay mặt Giáo Xứ kính chúc Quý Ân Nhân,Bà con,Ông bà,Cô bác,Anh Chị Em và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trên khắp miền đất nước hưởng mùa Giáng Sinh An lành,Hạnh phúc và đầy tràn hồng ân Thiên Chúa.


dưới đây vài hình ảnh Giáo xứ chúng con chuẩn bị mấy ngày qua :


http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121558603.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263812/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1812201212125646.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263750/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-77-Cay-thong-lon/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1812201212133986.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263751/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-22/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1812201212135522.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263752/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-40/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1812201212137184.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263753/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-46/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/181220121213939.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263754/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-47/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121310614.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263755/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-49/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121312414.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263756/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-51/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121313826.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263757/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-52/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121315258.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263758/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-57/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121316857.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263759/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-82/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121318454.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263760/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-84/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121320141.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263761/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-85/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1812201212132243.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263762/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-Cay-thong-lon-90/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121349372.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263763/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-cay-thong-nho-23/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121350996.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263764/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-cay-thong-nho-43/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121352544.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263765/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-cay-thong-nho-56/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121354972.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263766/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-cay-thong-nho-60/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121356833.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263767/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-cay-thong-nho-74/)http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121358490.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263768/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-cay-thong-nho-76/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121433421.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263769/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-1/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/1812201212143556.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263770/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-2/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121437443.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263771/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-3/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121439241.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263772/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-4/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/18122012121441465.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6263773/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-noel-2012-5/)

lyhung
18-12-2012, 01:21 PM
Các bạn có thể xem thêm hình ảnh tại đây (http://longchuathuongxot.net/showthread.php?t=95055)


Video tổng hộp hình ảnh lại 1 đoạn cliphttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zOGJGwknCeY
Nguồn : GX Bến Dinh

lyhung
20-12-2012, 08:59 PM
Thêm vài hình ảnh những ngày áp chót chuẩn bị mừng noel 2012. tất cả ae rất nhiệt tình làm cả ngày lẳng đêm để mau hoàn tất công việc chuẩn bị.

http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012194844638.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270978/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219495265.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270979/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-1/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012194916322.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270980/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-2/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012194926188.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270981/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-3/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012194939133.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270982/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-4/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012194954139.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270983/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-5/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219505959.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270984/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-6/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195019254.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270985/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-7/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195035983.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270986/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-8/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219512344.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270987/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-9/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195130765.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270990/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-10/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195145407.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270992/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-11/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219524241.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270995/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-12/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195220996.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6270998/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-13/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195238900.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271002/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-14/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219530670.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271005/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-15/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195324447.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271006/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-16/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219534782.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271007/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-17/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219543985.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271008/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-18/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195424985.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271009/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-19/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195436757.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271010/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-20/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195451389.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271011/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-21/)

lyhung
20-12-2012, 09:00 PM
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219558339.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271013/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-22/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195521496.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271014/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-23/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195533213.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271015/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-24/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195548189.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271016/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-25/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/2012201219562554.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271017/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-26/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195615604.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271018/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-27/)
http://direct2.anhso.net/original/10/104508/20122012195626212.jpg (http://anhso.net/trongnghiacoco/photo/6271019/Giao-Xu-Ben-Dinh-chuan-bi-mung-Noel-2012-28/)
http://www.youtube.com/watch?v=qhlclfVFSx4&feature=youtu.be