PDA

View Full Version : Xin ACE cầu nguyện cho linh hồn Maria Võ Thị Hân được vui hưởng Nhan Thánh Chúamayxanh1234
20-12-2012, 08:13 AM
Chị Maria Võ Thị Hân vừa mới qua đời

Chồng chị sẽ phải nghỉ làm để chăm sóc cháu bé tự kỷ. Không biết anh sẽ xoay sở thế nào để nuôi sống gia đình gồm anh và hai cháu bé.

Xin Chúa nâng đỡ gia đình anh.

hongbinh
20-12-2012, 08:19 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng a men

Peter Nguyễn
20-12-2012, 08:45 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/phnu.jpg

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cầu cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.

augustino.nghia
20-12-2012, 08:59 AM
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được an nghỉ đời đời / Và được sáng soi vô cùng.
Xin cho linh hồn Maria được an nghỉ muôn đời.
Amen

haipham
20-12-2012, 09:03 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng a men

T Phương Đông
20-12-2012, 09:36 AM
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Maria!

Sophanmocoi
20-12-2012, 04:18 PM
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.

phale
20-12-2012, 11:30 PM
Giêsu Maria Giuse! Xin thương xót linh hồn Maria!
Giêsu Maria Giuse! Xin thương xót linh hồn Maria!
Giêsu Maria Giuse! Xin thương xót linh hồn Maria!
**************************************************
Xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ xót thương tha thứ mọi lỗi lầm
và cho linh hồn Maria mới qua đời sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa,
và xin Chúa an ủi, nâng đỡ cho những người thân còn ở lại,
xin cho họ luôn vững tin và cậy trông vào sự quan phòng của Chúa
để tâm hồn được bình an.

T-T-T
21-12-2012, 11:58 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.

batrinh
23-12-2012, 04:17 AM
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Maria.

ThuoctronveChua
23-12-2012, 08:34 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng a men

TANVAN
23-12-2012, 05:58 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.... A men ...