PDA

View Full Version : Về bên Chúa (Sáng tác: Trần Phương Đông - Thể hiện: Trần Hải Bằng)gioanha
23-02-2012, 12:59 PM
VỀ BÊN CHÚA
Sáng tác: Trần Phương Đông
Thể hiện: Trần Hải Bằng

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Tranphuongdong/Vebenchua_Tranphuongdong.mp3

http://www.youtube.com/watch?v=0REmff37v5A&feature=youtu.be

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Tranphuongdong/Vebenchua_Tranphuongdong.flv
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Tranphuongdong/Vebenchua_Tranphuongdong.flv)

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Tranphuongdong/Vebenchua_TPD.jpg