PDA

View Full Version : Bài hát lễ Tuần Thánh _ Phục Sinh 2013thienngadt
26-02-2013, 06:10 PM
Thứ Năm Tuần ThánhNhập Lễ : Vinh quang của ta mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vinh-quang-cua-ta-va.9MFr0c4zhcVm.html)
Đáp ca : Nâng chén tạ ơn mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nang-chen-ta-on-va.9jLG7nmRAZer.html)
Đáp ca : Nâng chén tạ ơn mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,290)
Rửa chân : Luật yêu thương mp3 (http://music.nhacthanh.net/#Play/45147/Luat-Yeu-Thuong.html)
Dâng Lễ :Thành tâm thờ kính mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-Tam-Lm-JB-Nguyen-Sang/ZWZBO86E.html)
Hiệp Lễ :Chính Mình Máu Chúa mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,291)

thienngadt
26-02-2013, 10:56 PM
Thứ Sáu Tuần thánh


Đáp ca : Thánh vịnh 30 mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-thu-sau-tuan-thanh-an-phuc.n2WH16een4Tx.html)
Hôn chân : Thập giá minh chứng tình yêu mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4855)
Hôn chân : Ôi Thập Giá mp3 (http://www.youtube.com/watch?v=I6bWuwimLDg)

Hiệp Lễ :Nếu đẹp lòng Cha mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15520)
Hiệp Lễ : Thập giá tình yêu và hy vọng (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4853) mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4853)

thienngadt
26-02-2013, 11:19 PM
Thứ Bảy Tuần Thánh _ Vọng Phục Sinh

Đáp ca Bài đọc 1 : Tv 32_HH mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-1-an-phuc-ft-thien-nga.qDzmHtzeAvUW.html)
Đáp ca Bài đọc 2 : Tv 15_TN mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-2-an-phuc-ft-thien-nga.kJAMWBPJSkUQ.html)
Đáp ca Bài đọc 3 : Xh15_HK mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-3-xuat-hanh-va.KrgrKlXNT6Jz.html)
Đáp ca Bài đọc 4 : Tv29_HH mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-4-an-phuc.CAxGkKSCXMgs.html)
Đáp ca Bài đọc 5 : IS 12_TN mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-5-thien-nga.H6b4z1zE8nXF.html)
Đáp ca Bài đọc 6 : Tv 18_DCH mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-6-thien-nga.r8hhMJy71x1l.html)
Đáp ca Bài đọc 7 : TV50_HH mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-7-hoa-mi.FTJ7JvnypZit.html)
Đáp ca sau Thánh Thư :Khải hoàn ca mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khai-hoan-ca-dang-cap-nhat.TrKRBnWWBQ.html)
Dâng Lễ : Lễ dâng Phục sinh mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,297)
Hiệp Lễ : Hoan ca Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11584)
Hiệp Lễ : Chúa đã sống lại mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15575)
Kết Lễ : Nữ Vương Thiên Đàng mp3
(http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15581)
P/s : Thường chỉ đọc 3 hoặc 4 bài Cựu ước, nhưng không bao giờ được bỏ bài Xuất hành
(http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,141)

thienngadt
01-03-2013, 08:05 PM
Chúa Nhật Phục Sinh

Nhập lễ : Chúa đã sống lại mp3
(http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15487)http://www.dinh.dk/pdf/hoancaphucsinh-nd.pdf
(http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15487)Đáp ca : Chúa nhật Phục Sinh mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,299)
(http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,299)
(http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15487)http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8190&d=1362114038

Ca tiếp liên : Hoan ca Phục Sinh mp3
(http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15483)http://www.dinh.dk/pdf/hoancaphucsinh-hl.pdf

Dâng lễ : Trên đĩa thánh mp3
(http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,167)http://www.dinh.dk/pdf/trendiathanh-ad.pdf
Hiệp lễ : Chúa hiển tri mp3
(http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15501)http://www.dinh.dk/pdf/Chuahientri-hk.pdf
: Mừng Chúa Phục Sinh mp3
(http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8577)http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CatBui5/MungChuaPhucSinh_tk.pdf
Kết lễ : Nữ Vương Thiên đàng mp3 (http://music.nhacthanh.net/#Play/43339/nu-vuong-thien-dang.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nuvuongthiendang-tn.pdf
(http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,299)

quoctiepkt
04-04-2015, 10:33 AM
Mình gửi thêm album Thứ 7 Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh


https://www.youtube.com/watch?v=-r1mo4XslaU