PDA

View Full Version : Giáo Xứ Vinh Hòa, Gp Banmêthuột. Tháng 03- 2013.banvhttgxvinhhoa
27-02-2013, 04:46 AM
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03 – 2013


MÙA CHAY THÁNH


THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

https://lh6.googleusercontent.com/-Xypq0aZEbac/US0oLbI74yI/AAAAAAAAKQA/K7D7xQAUT1M/s400/juse.jpg


====== oOOOo =======+ 01/03 - Thứ Sáu : 19g00 : Lễ đầu tháng Giới Hiền Mẫu.

+ 02/03 - Thứ Bảy : 16g30 : Lễ mừng trước Chúa Nhật III Mùa Chay. Đoàn Trung Niên P/t.

+ 03/03 - Chúa Nhật : 05g00 : Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay. Thánh vịnh tuần III.

- - - - - - - - - - - - - - - : 15g00 : Bí Tích Thanh Tẩy cho trẻ em.
- - - - - - - - - - - - - - - : 19g00 : Chầu Thánh Thể - Ca Đoàn Trung Niên P/t thánh ca.
+ 04/03 - Thứ Hai : 19g00 ; Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 11 đến 15 – Giáo họ Việt Đức.
+ 05/03 - Thứ Ba : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 01 đến 05 – Giáo họ Vạn Lộc I.
+ 06/03 - Thứ Tư : 19g00 : Ngắm rằng – Giáo họ Vạn Lộc II.
+ 07/03 - Thứ Năm : 04g30 : Lễ đầu tháng Giới Gia Trưởng.
- - - - - - - - - - - - - - : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 06 đến 10 – Giáo họ Gioan B.
+ 08/03 - Thứ Sáu : 19g00 : Đi đàng Thánh Giá.
+ 09/03 - Thứ Bảy : 16g30 : Lễ mừng trước Chúa Nhật IV Mùa Chay. Đoàn Thanh Niên P/t.


+ 10/03 - Chúa Nhật : 04g30 : Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay. Thánh vịnh tuần IV.

- - - - - - - - - - - - - - - : 19g00 ; Chầu Thánh Thể - Ca Đoàn Thanh Niên P/t thánh ca.
+ 11/03 - Thứ Hai : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 11 đến 15 – Ban Phụng Vụ Giáo xứ.
+ 12/03 - Thứ Ba : 08g00 : Bí Tích Hòa Giải cho Nữ Giới.
- - - - - - - - - - - - - - : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 01 đến 05 – Đoàn Phụ Huynh.
+ 13/03 - Thứ Tư : 08g00 : Bí Tích Hòa Giải cho Nam Giới & Cộng Đoàn Sắc Tộc.
- - - - - - - - - - - - - - : 19g00 : Ngắm Rằng – Đoàn Hiền Mẫu.
+ 14/03 - Thứ Năm : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 06 đến 10 – Đoàn Trung Niên.
+ 15/03 - Thứ Sáu : 19g00 : Đi Đàng Thánh Giá.
+ 16/03 - Thứ Bảy : 04g30 : Lễ mừng trước Chúa Nhật V Mùa Chay. Đoàn Trung Niên P/t.


+ 17/03 - Chúa Nhật : 05g00 : Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay. Thánh vịnh tuần I.

- - - - - - - - - - - - - - : 19g00 : Chầu Thánh Thể - Ca Đoàn Simon Hòa P/t thánh ca.
+ 18/03 - Thứ Hai : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 11 đến 15 – Đoàn Thanh Niên.+ 19/03 - Thứ Ba : 04g30 : Lễ Kính Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Maria. Lễ Trọng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : Bổn Mạng Cha Quản xứ & Giáo Họ, Đội Kèn Giuse.

- - - - - - - - - - - - - - : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 01 đến 05 – Đoàn Thiếu Niên.
+ 20/03 - Thứ Tư : 19g00 : Ngắm Rằng – Giáo họ Trung Hòa.
+ 21/03 - Thứ Năm : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 06 đến 10 – Giáo họ Thọ Ninh.
+ 22/03 - Thứ Sáu : 19g00 : Đi Đàng Thánh Giá.
+ 23/03 - Thứ Bảy : 16g30 : Lễ mừng trước Chúa Nhật Lễ Lá. Đoàn Trung Niên P/t.
TUẦN THÁNH

+ 24/03 - Chúa Nhật : 05g00 : Chúa Nhật Lễ Lá. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Gie6su.
- - - - - - - - - - - - - - : 19g00 : Chầu Thánh Thể - Ca Đoàn Séraphim P/t thánh ca.

+ 25/03 - Thứ Hai : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 11 đến 15 – Giáo họ Vạn Phần.
+ 26/03 - Thứ Ba : 19g00 : Ngắm 5 sự thương khó, từ thứ 01 đến 05 – Giáo họ Cầu Rầm.
+ 27/03 - Thứ Tư : 19g00 : Ngắm Rằng – Giáo họ Yên Đại.TAM NHẬT VƯỢT QUA
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH


Mừng Chúa Phục Sinh 2013.


-------------------

* Chúa Nhật 24/03.2013 : Chúa Nhật Lễ Lá.

+ 04g45 : Kinh nguyện, loan báo tại Tượng đài Gia Thất và rước lá vào nhà thờ.
- Đoàn rước gồm : Quý Soeurs, BTV. HĐGX, Tổ Thừa Tác Viên, Tổ Phụng Vụ, các Ban Giáo họ, ban điều Hành các Đoàn Thể và Ban Nghành.

* Thứ Năm 28/03/2013 : BÍ TÍCH THÁNH THỂ - MẦU NHIỆM TÌNH YÊU.

+ 04g30 : Ngắm 10 sự thương khó Đức Chúa Gie6su.

+ 16g30 : Thánh Lễ Tiệc Ly Với Nghi Thức Rửa Chân.
- Đoàn rước từ cuối nhà thờ lên gồm : BTV. HĐGX và 12 Tông Đồ.
- Thánh ca : Ca Đoàn Giáo xứ.
- Đọc sách : Bài đọc 1 : BTV.HĐGX, bài đọc 2 và lời nguyện : Quý Soeurs.
- Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ cạnh : Cha Chủ Sự, Cha Phó và 3 Vị Thừa Tác Viên.
- Đoàn rước Thánh Thể : Quý Soeurs, Ban Thường Vụ, Ban Phụng Vụ và 09 Tông Đồ.
- Cầm lọng ; 03 Tông Đồ các Giáo họ Trung Hòa, Thọ Ninh và Vạn Phần.

Cùng Thức Với Chúa Giêsu Trong Vườn Dầu.

- 18g00 đến 18g30 : Đoàn Thiếu Niên.

- 18g30 đến 19g00 : Cộng Đoàn Sắc Tộc.
- 19g00 đến 19g30 : Đoàn Phụ Huynh.

- 19g30 đến 20g00 : Đoàn Hiền Mẫu.
- 20g00 đến 20g30 : Đoàn Trung Niên & Thanh Niên.
- 20g30 đến 21g00 : Tu Sĩ, Giáo Lý Viên và Giáo dân thiện nguyện.

* Thứ Sáu 29/03/2013 : TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU.

+ 04g30 : Ngắm 10 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

+ 10g00 : Ngắm Rằng.
+ 16g00 : Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu thương khó.Thánh ca : Ca đoàn Séraphim.
Các bài đọc : Ban Thường Vụ & Ban Phụng Vụ.
Bài thương khó : Ca đoàn Séraphim và Cha chủ tế.
Hôn kính Thánh Giá : Quý Cha, Quý Soeurs, BTV, Tổ Thừa Tác Viên, Tổ Phụng Vụ, 12 Tông Đồ, Ban Giáo Họ và Ban Điều Hành các Đoàn Thể.

+ 19g00 : Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể. ( chung quanh khuôn viên nhà thờ, nhà xứ )

( mỗi Cộng Đoàn tham dự mỗi người mang theo 1 cây nến )


* Thứ Bảy 30/03/2013. : TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU.

+ 04g30 : Ngắm 10 sự thương khó từ 06 đến 15 và 5 dấu đanh.

+ 19g00 : Mừng lễ Vượt Qua.
* Các bài đọc : Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ.
* Thánh ca : Ca Đoàn Tổng Hợp.
* Rước nến Phục Sinh : Cha Chủ Tế, Cha Phó, Quý Soeurs, BTV, Tổ TTV, PV . . . . .
* Cộng Đoàn tham dự mỗi người mang theo 1 cây nến.

*Chúa Nhật 31/03/2013. MỪNG CHÚA PHỤC SINH

+ 05g00 : Thánh Lễ I.

+ 07g00 : Thánh Lễ II. Đoàn Thiếu Niên.
+ 09g00 : Thánh Lễ III. Cộng Đoàn Sắc Tộc.
+ 19g00 : Chầu Thánh Thể. Ca Đoàn Simon Hòa P/t Thánh ca.=========================

banvhttgxvinhhoa
01-03-2013, 05:59 AM
DI QUAN LINH CỬU CHA CỐ ANTÔN ĐỖ VĂN TÀI
Sang Giáo Xứ Mẹ Vinh Hòa – Gp Banmêthuột.
27 - 02 - 2013.
====== oOOOo ======

https://lh6.googleusercontent.com/-BKvkDo3aXSM/US5_bmrZVsI/AAAAAAAAKTA/8lTcb0bKkak/s646/DSC_0337.JPGĐúng vào lúc 17g00 thứ tư, ngày 27/02/2013. Cha Quản xứ Giuse Phùng Quốc Hiếu đã làm các nghi thức cuối cùng và Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ Tân Hòa đọc lời vĩnh biệt trước khi tiễn đưa linh cửu Cha Cố Antôn Đỗ Văn Tài từ nhà thờ Giáo xứ Tân Hòa sang và quàn tại nhà thờ Giáo xứ mẹ Vinh Hòa.
Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hòa ngậm ngùi vĩnh biệt Cha Già Antôn trong niềm thương nhớ vô tận. Ngài đã về dưỡng hưu và chữa bệnh tại giáo xứ nhà hơn 4 năm, với thời gian đó Ngài đã giúp rất nhiều cho Cộng Đoàn Giáo xứ khi Ngài còn khỏe mạnh và minh mẫn.
Tiễn Ngài về Giáo xứ mẹ Vinh Hòa có Quý Ông trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ, các Ban Giáo Khu, Ban Nghành Đoàn Thể và rất đông Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hòa. Bên giáo xứ Vinh Hòa đón linh cửu Ngài có Cha Phó xứ Phêrô Trần Thanh Trực, Hội Đồng Giáo xứ, các Ban Giáo họ, Đoàn Thể, Đội Kèn, Đội Cồng Chiêng, Ban Nội Cựu... . Cộng Đoàn Giáo xứ mẹ Vinh Hòa đón linh cửu Ngài từ cổng chào Giáo xứ với cờ ngũ sắc, cờ tang đứng 2 bên đường vào tới Thánh Đường Giáo xứ.
Khi linh cửu Ngài được quàn trong ngôi thánh đường, Cha Quản xứ cùng Quý Cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ngài với sự tham dự thân nhân, ân nhân cùng Cộng Đoàn 2 Giáo xứ Tân Hòa & Vinh Hòa.

https://lh3.googleusercontent.com/-482FI_7CG08/US5-0EbUqDI/AAAAAAAAKQc/Wtn7qzAJUdY/s646/DSC_0320.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-4htas8JnZmM/US5-9gToo2I/AAAAAAAAKSE/fTfANoOR968/s646/DSC_0321.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-tjZMs9HTr6Q/US5_Ds48tuI/AAAAAAAAKRY/KHp_3kTvFKQ/s646/DSC_0324.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-xWQ8FkCjj6M/US5_oHNFG8I/AAAAAAAAKT4/NUA6AeQxanQ/s646/DSC_0344.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-Yd9fvnHdXx0/US5_4QfU-rI/AAAAAAAAKVI/8aEao8o64hE/s646/DSC_0354.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-l4v78hsIP1Y/US5_umqoWZI/AAAAAAAAKUQ/EpCsn3khfMM/s646/DSC_0347.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-Z9ouK31PD_4/US5_9rQvwKI/AAAAAAAAKVo/qHGSKxr6KBc/s646/DSC_0358.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-Ub1PjK2mrRU/US6AHY9sg3I/AAAAAAAAKWg/En8NGoXjM5k/s646/DSC_0365.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-wf_qywaZHPk/US6AQPFplqI/AAAAAAAAKXY/eWBmfYCVj34/s646/DSC_0372.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-kEp2aXJsJMk/US6AfGCBtoI/AAAAAAAAKYw/uVommdF8grY/s646/DSC_0383.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-3SIcchnMwGs/US6A0nNfU7I/AAAAAAAAKaY/dLoadYoxahw/s646/DSC_0396.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-px4kurYDk6E/US6BBhfsO8I/AAAAAAAAKbY/UGsN-FrdYq8/s646/DSC_0408.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-aMcCl2JoWqY/US6BF6SlUNI/AAAAAAAAKbw/IQDbELZylMY/s646/DSC_0411.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-w7nPKRJaB_8/US6BQigG2YI/AAAAAAAAKcw/xID1-Byumd4/s646/DSC_0420.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-eU6npcHMC7I/US6BcoufloI/AAAAAAAAKdo/qerG7bc9OBU/s646/DSC_0427.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-ofv2IFVP6Dg/US6Bg6GHENI/AAAAAAAAKeA/wVVyYIFmiXA/s646/DSC_0430.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-a95vIC_tF58/US6BkwsLKCI/AAAAAAAAKeY/thingk3eC6I/s646/DSC_0433.JPG

Mời xem thêm hình tại đây : (https://plus.google.com/photos/108032198046157673795/albums/5849752243201613393?banner=pwa)

banvhttgxvinhhoa
01-03-2013, 03:57 PM
LỄ AN TÁNG
CHA CỐ ANTÔN ĐỖ VĂN TÀI ( 1934-2013)
28/02/2013
==== oOOOo ====

https://lh3.googleusercontent.com/-DtY9sJVDWYM/US8HpY4MAjI/AAAAAAAAK8A/Pn2vAMk5iF8/s464/IMG_0830.JPG
Vào lúc 05g30 sáng thứ năm, ngày 28.02/2013. Cha Phó Giáo xứ Vinh Hòa Phê rô Trần Thanh Trực đã làm phép áo quan và các nghi thức nhập quan cho Cha Cố Antôn Đỗ Văn Tài. Đây cũng là lần cuối cùng thân nhân, ân nhân và Cộng Đoàn Giáo xứ thấy mặt Cha lần cuối trước khi cha trở về với cát bụi.

https://lh6.googleusercontent.com/-997vk2pq4ao/US8HXykpmVI/AAAAAAAAKfg/EK1rla4OLa8/s619/IMG_0814.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/--aoO_b5j8ms/US8HbzcbozI/AAAAAAAAKf8/vn692QbxJ6A/s619/IMG_0817.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-g0ZdL7A6Rq0/US8Heo6BbcI/AAAAAAAAKgM/EGuyvSeSaWA/s619/IMG_0821.JPG
Thánh lễ an táng được Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự cử hành vào lúc 08g30 cùng ngày, đồng tế với Đức Cha có Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm và 80 Linh Mục trong ngoài Giáo Phận. Tham dự thánh lễ có các Thầy Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và ngoài Cộng Đoàn Giáo xứ Vinh Hòa còn có Ban Thường Vụ, Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hòa, Thánh Tâm, Đông Sơn, Giang Sơn, Phú Long, Tình Thương, Kim Mai . . . Nơi mà Ngài đã từng phục vụ trong 47 năm làm Linh Mục của mình.

https://lh6.googleusercontent.com/-v6buHV0hgFc/US8HrgAGqpI/AAAAAAAAKhM/dw6iLpmVN-w/s619/IMG_0838.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-eVqhyoK-F5M/US8HtixmbpI/AAAAAAAAKhU/ydSHpLcY3cE/s619/IMG_0843.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-H1wWGVe-rKE/US8II98rD-I/AAAAAAAAKi8/hcfZbiwhvNo/s646/DSC_0264.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-arRK_Bg_5Nw/US8HxfK04FI/AAAAAAAAKhk/4Gq0S7-LakY/s619/IMG_0848.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-_4XcUIuh-9A/US8I7kx9q8I/AAAAAAAAKmc/W79IlStBsM0/s646/DSC_0293.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-G0PDTCrZlyk/US8JY1o8ZJI/AAAAAAAAKok/7KWLnYrTuvA/s646/DSC_0311.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-Rdrl4_YEa6A/US8Jc6wNevI/AAAAAAAAKo0/jiO5nW0ux2o/s646/DSC_0313.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-WNptiwJRMBg/US8JeXdKmYI/AAAAAAAAKo8/vmZMJduRt6A/s646/DSC_0314.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-xImwSgiGiOQ/US8JjdYjmWI/AAAAAAAAKpU/9yWtBHP711I/s646/DSC_0319.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-brxFiQyLQYc/US8JyDxP6mI/AAAAAAAAKqU/vA1NYEBa9Cg/s646/DSC_0329.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-tVebv3c1HPk/US8J8kBik9I/AAAAAAAAKrE/iICj46Xlnok/s646/DSC_0335.JPG
Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ Vinh Hòa thay mặt Cộng Đoàn đọc lời vĩnh biệt Cha Cố Antôn.

https://lh5.googleusercontent.com/-NITGaX4u1q4/US8KKGCJ0VI/AAAAAAAAKsE/ZTuEmAGFc6o/s646/DSC_0343.JPG
Vị ân nhân thay mặt tang quyến bái tạ cảm ơn Đức Giám Mục, Đức Ông, Quý Linh Mục, Tu sĩ và Cộng Đoàn dân chúa.
Trong đoàn tiễn đưa linh cửu Ngài ra nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hòa, nơi Ngài mong muốn khi Ngài còn khỏe mạnh. Tuy vào gần giữa trưa, trời nắng nóng thật oi bức, nhưng sự có mặt của Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Ông và Anh Em Linh Mục Đoàn nói lên tình tiếc thương đồng thời cũng chia sẽ đoạn cuối cuộc hành trình nơi dương thế của Cha Cố Antôn, những nắm cát Đức Giám Mục, Đức Ông, các Linh Mục, Quý Tu Sĩ , thân nhân, ân nhân cũng như Cộng Đoàn thả xuống nấm mộ nói lên lời vĩnh biệt hẹn nhau nơi Nước Trời hằng sống.

https://lh4.googleusercontent.com/-nKxhbOzBEkQ/US8KjQDLOhI/AAAAAAAAKt8/rFDw44VWy-k/s646/DSC_0358.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-f0qEUrvv78Q/US8Hz50_BpI/AAAAAAAAKhs/kuv1MfzFehk/s619/IMG_0875.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-YYfppxi8IFg/US8H4Vn4S-I/AAAAAAAAKh8/b4JuQzbHHIo/s619/IMG_0879.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-x9Q5qsy-ZR0/US8H6dFUIcI/AAAAAAAAKiE/KdAwRnrxevk/s619/IMG_0902.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-pNM6bJ8LpLc/US8MwpDVQFI/AAAAAAAAK2c/hG56q1YEFqo/s646/DSC_0427.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/--7olY_kLKZc/US8NmwHthWI/AAAAAAAAK5s/BPT4aq1Nb84/s646/DSC_0453.JPG
Đức Giám Mục Vinh Sơn bỏ nhúm cát tiễn người anh em về với cát bụi.

https://lh5.googleusercontent.com/-2eLkCog-4s4/US8Nyk9XBcI/AAAAAAAAK6c/Tt3JfDNxgKQ/s646/DSC_0459.JPG
Cha Hạt Trưởng Daklak II, Quản xứ Gx Vinh Hòa Giuse Trịnh Văn Hân thương tiếc người anh em.


Mời xem thêm hình tại đây : (https://plus.google.com/photos/108032198046157673795/albums/5849899179734803233?banner=pwa)

banvhttgxvinhhoa
09-03-2013, 03:37 PM
R.I.P

CÁO PHÓ

https://lh4.googleusercontent.com/-0gXWe2lrRi8/UTrWw8dc1DI/AAAAAAAAK8M/L1lSepSnd9E/s464/IMG_0984.JPG
Xin Cầu Cho Linh Hồn Maria Têrêxa


Bà Maria Têrêxa HOÀNG THỊ HIÊN ( Giáo Họ Thọ Ninh )
Sinh Năm : 1943.
Nguyên Quán : Đức Thọ - Hà Tĩnh.
Đã từ trần vào lúc : 05g00 Thứ bảy, ngày 09 tháng 03 năm 2013.
Nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Quý Tỵ.
Hưởng Thọ : 70 tuổi.


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

+ Lễ Nhập Quan : 20g00, Chúa Nhật, ngày 10 tháng 03 năm 2013.
+ Di Quan : 04g00 Thứ hai, ngày 11/03/2013 ra Thánh Đường Giáo xứ.
+ Thánh Lễ An táng : 04g30 tại Thánh Đường Giáo xứ & An táng tại Nghĩa Trang Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo Phận Banmêthuột.
+++++++ oOOOo +++++++

Cộng Đoàn Giáo Xứ xin thành kính phân ưu cùng Tang Quyến và xin Chúa cho linh hồn Maria Têrêxa được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.

banvhttgxvinhhoa
12-03-2013, 05:57 AM
KHÁM BỆNH,CẤP THUỐC VÀ PHÁT QUÀ
NGƯỜI NGHÈO CỘNG ĐOÀN SẮC TỘC Gx VINH HÒA
---------- oOOOo--------https://lh4.googleusercontent.com/-2AnqH6xnVLE/UT3Oqqk2qPI/AAAAAAAAK8w/RxQGMfCanHE/s619/IMG_0994.JPGVào lúc 13g30 Thứ bảy, ngày 09/03/2013. Tại Trường Mẫu Giáo dân Lập Trung Hòa, Hội Chử Thập đỏ Phường 2 Quận 6 Tp Hồ Chí Minh kết hợp với một số nhà hảo tâm đã đến khám bệnh, phát thuốc cho các bệnh nhân và tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh nghèo Cộng Đoàn Sắc Tộc, Giáo xứ Vinh Hòa. Qua sự liên hệ của Cha Phó Phêrô Trần Thanh Trực, Ngài có quen biết chị Kim Anh ( Tp HCM ), anh Hoàng ( Mỹ) chuyên làm việc từ thiện. Hai anh chị đã huy động thêm một số nhà hảo tâm trong và ngoài nước đồng thời kết hợp với Hội Chử Thập Đỏ Phường 2 Quận 6 Tp HCM lên Cao Nguyên Daklak, vào Giáo xứ Vinh Hòa khám chữa bệnh và phát quà cho người nghèo Dân Tộc thuộc các Giáo Buôn của Giáo xứ. Với phái đoàn gần 50 người, trong đó có 10 Y, Bác Sỹ khám bệnh và phát thuốc. Đoàn đã làm được 1 số việc rất ý nghĩa mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bệnh nhân và hộ nghèo như : + 200 bệnh nhân được khám bệnh và phát thuốc miễn phí. + 100 phần quà cho các hộ nghèo gồm ; 5 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, quần áo …. + 100 phần quà cho các em học sinh nghèo : Bút vở, mũ đội, bánh kẹo, tiền … Thật là việc làm rất ý nghĩa, các nhà hảo tâm không ngại đường xá xa sôi đã đến mang niềm vui cho anh chị em nghèo Cộng Đoàn Sắc Tộc, tuy rằng Quý Ông bà, anh chị không phải là người cùng tôn giáo nhưng vì tình thương giữa con người với nhau, Quý vị đã làm ấm lòng tình thương yêu đồng loại.

https://lh3.googleusercontent.com/-3-KIwj28Yis/UT3OnEafsTI/AAAAAAAAK8g/f90Al7txT1c/s619/IMG_0985.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-3hTfyw2bW-8/UT3OpK93ElI/AAAAAAAAK8o/EVEdCg7IAOM/s619/IMG_0993.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-iqngSFfnoV0/UT3OsMuxNSI/AAAAAAAAK84/Hu2tdm5lYsA/s619/IMG_0997.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-BzhLkMI5zX0/UT3OuKxHq_I/AAAAAAAAK9A/VHjV9dI8LzI/s619/IMG_0998.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-jnh7RJs0wWk/UT3OxbsC4zI/AAAAAAAAK9Q/9EtygXDKIyo/s619/IMG_1004.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-_Kx_2M52hDs/UT3Oz_pM1qI/AAAAAAAAK9g/egF9_bQZK6E/s619/IMG_1010.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-CJSNh288TDI/UT3O00k2qII/AAAAAAAAK9o/HBGhA1t2Rng/s619/IMG_1012.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-68fqMS_dm5w/UT3O3kUzCuI/AAAAAAAAK94/h4HinNc7moU/s619/IMG_1019.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-BGz7yJu5sLo/UT3O47yd-FI/AAAAAAAAK-A/0nPttujg4Ag/s464/IMG_1022.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-1vZnSnPY4bM/UT3O6FP8C4I/AAAAAAAAK-I/ko2fNQVQuM8/s464/IMG_1024.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-3foG2sY-BQc/UT3O7b3DRMI/AAAAAAAAK-Q/aXME4yrlcQw/s619/IMG_1025.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-Ot3oBI6WvpE/UT3O80GZuyI/AAAAAAAAK-Y/9bvVfn9evMA/s619/IMG_1027.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-7jqdaOh6ETo/UT3O-ZRuVJI/AAAAAAAAK-g/VLMkSg82JnY/s468/IMG_1028.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-jk7eWkFCIms/UT3PBDSJszI/AAAAAAAAK-w/o_bbRvHGGIE/s464/IMG_1032.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-OuApDfGLlas/UT3PEBIrp5I/AAAAAAAAK_A/5beJ9PBwRvY/s619/IMG_1036.JPG

banvhttgxvinhhoa
12-03-2013, 06:10 AM
R.I.P

CÁO PHÓ

https://lh4.googleusercontent.com/-9CQUn4KboWE/UT3aOAJY_TI/AAAAAAAAK_k/G81nXfBr8RA/s464/IMG_1064.JPG

Linh Mục Gioan Baotixita HỒ SĨ CAI
Nguyên Quản Xứ Giáo Xứ Vinh Hòa từ năm 1982-1991

Đã được Chúa gọi về:

- Vào lúc : 04g00 Chúa Nhật, Ngày 10 tháng 03 năm 2013.Nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Quý Tỵ.- Tại Nhà Hưu Dưỡng Tòa Giám Mục Banmêthuột.- Hưởng Thọ : 91 Tuổi - 57 năm Linh Mục.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG

+ Nghi thức tẩm liệm : 20g00 chúa Nhật, ngày 10/03/2013 tại nhà khách Tòa Giáo Mục.
+05g00 thứ hai, ngày 11/03/2013 : Linh Cữu được quàn tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục.
+ 16g00 thứ hai, ngày 11/03/2013 : Thánh lễ cầu cho Linh Hồn Cha Cố Giaon B. của 2 Giáo xứ Vinh Hòa & Tân Hòa do Quý Cha Giáo xứ Vinh Hòa & Tân Hòa đồng tế.
+ Thánh lễ An Táng : 08g00 Thứ ba, ngày 12 tháng 03 năm 2013 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự cùng Quý Cha trong & ngoài giáo Phận tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục.
+ Sau Thánh lễ, Linh Cữu Cha Gioan B. được di quan và an táng tại Nghĩa Trang Giáo xứ Thánh Tâm – Bmt.

============ oOOOOOo ============

Cộng Đoàn Giáo xứ Vinh Hòa & Tân Hòa xin chia buồn cùng Đại Tang Quyến Cha Cố Gioan B. Chúng con xin tri ân những gì Cha Cố mang lại cho Cộng Đoàn Giáo xứ chúng con sau 9 năm Ngài làm Quản xứ. Xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương nhận lấy Linh Hồn Cha Giaon B. và đưa Ngài về nơi Thiên Quốc.

Vinam
14-03-2013, 02:20 PM
MỪNG TÂN LINH MỤC
Phêrô TRẦN ĐỨC ĐIỀM
Nagoya - Nhật Bản
16 - 03 - 2013


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TanLM/ChaDiemSVD/3.jpghttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TanLM/ChaDiemSVD/1.jpg


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TanLM/ChaDiemSVD/2.jpg

XIN CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC.
XIN CHÚC MỪNG ÔNG BÀ CỐ VÀ GIA ĐÌNH

banvhttgxvinhhoa
20-03-2013, 05:44 AM
LỄ THÁNH CẢ GIUSEBổn Mạng Cha Quản Xứ.
Giáo Họ Thọ Ninh & Đội Kèn Giuse.Giáo Xứ Vinh Hòa – Giáo Phận Banmêthuột.19 – 03 – 2013.-------- oOOOo --------


https://lh4.googleusercontent.com/-uHU2pkaTYAQ/UUhe0-ne4SI/AAAAAAAALGU/mPikkXfnFS8/s464/IMG_1194.JPG

Sáng thứ ba, ngày 19 tháng 03 năm 2013. Cha Quản xứ cùng Cha Phó xứ dã dâng thánh lễ đồng tế mừng Kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria.
Đầu lễ Cha Quản xứ chúc mừng đến Quý Ông, Quý Anh và các Em nhận Thánh Giuse làm Quan Thầy bổn mạng. Đồng thời Ngài cũng chúc mừng đến bà con Giáo họ Thọ Ninh & Đội kèn đồng Giuse nhận Thánh Giuse làm Quan Thầy. Nguyện xin Thánh Nhân đổ muôn vàn hồng ân đến cho tất cả mọi người. Tham dự Thánh Lễ có rất đông Cộng Đoàn tham dự mừng Kính Thánh Cả Giuse và tạ ơn Ngài, vì Ngài vừa ban cho bà con trong vùng 1 cơn mưa tầm tã sau bao tháng khô hạn. Cơn mưa đổ xuống trước Thánh Lễ Mừng Kính của Ngài vài tiếng đồng hồ. Tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban bà con Giáo họ nhiều ơn lành xác mạnh trong những năm qua.
Buổi chiều cùng ngày, Ban Thường Vụ tổ chức tiệc mừng bổn mạng Cha Quản xứ Giuse Trịnh Văn Hân, tham dự tiệc có tất cả Quý Ông Bà Anh Chị trong tông đồ đoàn của Giáo xứ. Thay mặt Cộng Đoàn, Ông chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ chúc mừng Ngài và xin Thánh Cà Giuse hộ phù cũng như ban cho Ngài sức khỏe dồi dào để Ngài phục vụ Giáo phận cũng như Giáo xứ.

https://lh4.googleusercontent.com/-omaDpzzYB48/UUhej3R6p9I/AAAAAAAALEM/CJ8F24uY738/s619/IMG_1177.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-T9vySXDLtUM/UUhem5fnADI/AAAAAAAALEk/Am8vKv5AkTM/s619/IMG_1180.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-6_iQIaGSAwk/UUheo7TmJRI/AAAAAAAALE0/1uzVBTWkLn0/s619/IMG_1182.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-ungAfGjcghk/UUheq17uLTI/AAAAAAAALFE/d_LMPEmQkO0/s464/IMG_1184.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-STKbYuEKNG8/UUheujKAfEI/AAAAAAAALFk/sJyvfmpE0gE/s464/IMG_1188.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-YaYnWW3hjnc/UUhexgKudiI/AAAAAAAALF8/MSwcLp-Bxc4/s619/IMG_1191.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-bc79S9m5N-8/UUhezjNMmhI/AAAAAAAALGM/rtl9PhudAA0/s619/IMG_1193.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-MOs2ZFJlMxI/UUhe13smYbI/AAAAAAAALGc/4_Sk3tKg_oM/s619/IMG_1195.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-SysVF17IwfU/UUhe5D_6g6I/AAAAAAAALG0/uWkN5yE9dKI/s619/IMG_1198.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-5NgS3T8mCnw/UUhe8QOuzKI/AAAAAAAALHM/sJwAf8jqTaA/s619/IMG_1201.JPG
Ca Đoàn Giáo họ Thọ Ninh

https://lh4.googleusercontent.com/-kXMFvFYn7-M/UUhe9WT4foI/AAAAAAAALHU/4fLPXMuoS2o/s619/IMG_1202.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-xqsMv9eutq0/UUhfA8v5QbI/AAAAAAAALHs/SmoMfDaHmmI/s619/IMG_1205.JPG
ĐỘI KÈN GIUSE - GIÁO HỌ THỌ NINH

https://lh6.googleusercontent.com/-YlsZH7VQ9L0/UUhfCNp_e-I/AAAAAAAALH4/OC26WJQV9pc/s619/IMG_1206.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-XqmYDuJ6MNU/UUhfEeLdm6I/AAAAAAAALIE/vxHvvomDCrE/s619/IMG_1208.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-E1ePITaAhRc/UUhfFo0K6vI/AAAAAAAALIM/hzKeBjBLeJE/s619/IMG_1209.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-F611lIUFXuk/UUhe-nl05PI/AAAAAAAALHc/l-vD1qcY6Fw/s589/IMG_1203.JPG

Hai Cha Chính, Phó Giáo xứ & Ban Giáo Họ đương nhiệm.
+ Ông Phêrô Cao Anh Tuấn. - Trưởng Ban.
+ Ông Giuse Cao Thanh Viện. - Phó Ban.
+ Ông Giuse Trần Xuân Phong. - Thư ký.
+ Ông Antôn Lê Ngọc Khẩn. - Thủ quỹ.

https://lh4.googleusercontent.com/-69HJzqKw-JM/UUhftop3QMI/AAAAAAAALJE/SCTwyiTw3eE/s619/IMG_1215.JPG
Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ chúc mừng bổn mạng Cha Quản xứ

https://lh5.googleusercontent.com/-SuJgdnd3jsE/UUhfuk0kMEI/AAAAAAAALJM/X8QMe3sfR0s/s619/IMG_1216.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-6CRLiH05xTU/UUhfwQK0D5I/AAAAAAAALJc/00FEjYzQm_s/s619/IMG_1218.JPG
Tặng hoa chúc mừng Bổn Mạng Cha Quản xứ.

https://lh4.googleusercontent.com/-d59dT6AaZjA/UUhfxCJ1xzI/AAAAAAAALJk/OwHc8te6F9Y/s619/IMG_1219.JPG
Cha Quản xứ cùng Quý Ông,Anh nhận Thánh Giuse làm quan thầy.

https://lh5.googleusercontent.com/-OUBpJq2uM-0/UUhf7hUcpGI/AAAAAAAALKM/iH52Nj-qGb8/s619/IMG_1223.JPG
Cựu Ban Thường Vụ cùng Ban thường Vụ đương nhiệm hát chúc mừng Cha Quản xứ.


MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://plus.google.com/photos/114551573237851685383/albums/5857205848606854049?banner=pwa)

minh nguyet vinh hoa
01-04-2013, 01:09 AM
Hôm nay, trong niềm hân hoan mừng Chúa Sống lại, trong Thánh Lễ Phục Sinh dành riêng cho Cộng Đoàn Sắc Tộc Cha Phó xứ Phero Trần Thanh Trực đã ban Bí Tích Rửa Tội cho 62 anh chị em Tân tòng Cộng Đoàn Sắc Tộc GX Vinh Hòa. Đặc biệt có 13 cụ ông cụ bà - tiếng Ê Đê gọi là Ây - Đuôn - cũng được gia nhập đoàn dân Chúa.

Thật xúc động khi nhìn những nét mặt đơn sơ và thành tâm của từng anh em Tân tòng, cảm nghiệm được niềm hạnh phúc vì Chúa hiện diện trong anh em, ban Truyền Giáo GX Vinh Hòa như có thêm động lực để lên đường làm thợ gặt. Ban truyền Giáo đã tặng cho Tân tòng những phần quà như áo sơ mi trắngtràng hạt, Thánh Giá đeo cổ, quần áo, nên, khăn Rửa Tội, sữa bánh và suất ăn trưa .

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cùng đồng hành với chúng con trong công cuộc Tông Đồ, và khi chúng con cần Chúa lại gởi đến cho chúng con. Chúng con cảm ơn vì những đóng góp của Cộng Đoàn Giáo Xứ khi mua ủng hộ cho chúng con từng cây nến Phục Sinh , cảm ơn các anh chị trong Ban Truyền Giáo và các gia đình hảo tâm đã ủng hộ cho chúng con để chúng con có quỹ mua những món quà cho Anh em Tân tòng.

Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng con luôn luôn có lòng nhiệt thành và hy sinh để cho Danh Cha cả sáng

Vinam
01-04-2013, 11:11 AM
MỪNG TÂN LINH MỤC
Gioan Nguyễn Quang Thuần
Nhà thờ Chính tòa NOBORICHO
GP Hiroshima - Nhật Bản
20/3/2013


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TanLinhMuc/ChaThuan/01.jpg


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/TanLinhMuc/ChaThuan/02.jpgXIN CHÚC MỪNG ÔNG BÀ CỐ
XIN CHÚC MỪNG TÂN CHỨC