PDA

View Full Version : Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật 3 Mùa ChayCaohuong
28-02-2013, 05:56 AM
Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Tin Mừng Lc 13,1-9

http://www.gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2013_02/3chay.swf

gxvinhhuong.net (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Vui-hoc-Loi-Chua/)