PDA

View Full Version : Thu mời Đại Hội Thánh Nhạc của Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mụcdangngocan
17-03-2013, 06:55 PM
Thư mời Đại Hội Thánh Nhạc Toàn Quốc của Ủy Ban Thánh Nhạctrực thuộc Hội Đồng Giám Mục


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/thumoi.pdf