PDA

View Full Version : All Office Converter Pro 5.1 (09/10/08)phan_nghị
10-10-2008, 06:02 PM
All Office Converter Pro 5.1 (09/10/08)
http://i287.photobucket.com/albums/ll154/HoangNguyenHuy/adszmk5.jpg (http://i287.photobucket.com/albums/ll154/HoangNguyenHuy/adszmk5.jpg)

All Office Converter Pro 5.1 (09/10/08)

All Office Converter Pro (AP) là phần mềm rất toàn diện trong việc chuyển đổi định dạng các file Office và hình ảnh. Với AP, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt tập tin Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM và HTML, cũng như chuyển chúng sang định dạng PDF và ngược lại. Chương trình có giao diện hết sức đơn giản, dễ sử dụng

Các đặc điểm chính của All Office Converter Pro :


Batch Convert Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM and HTML to PDF
Batch Convert PDF to Word, Excel, DOC, RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
Batch Convert Word DOC to PDF, Excel, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
Batch Convert RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, HTML, PowerPoint, Excel and PDF to Word DOC
Batch Convert PowerPoint PPT to RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, Word, Excel, PDF and DOC
Batch Convert HTM HTML to Word, DOC, PDF, Excel, XLS, TXT, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
Batch Convert Image between JPG, BMP, GIF, TIF, EMF, WMF, PNG, TGA and REL
Convert different formats and image in batches that just one tool could meet all your needs
With word-pdf-converter platinum, you will get any output formats with the most excellent quality.http://softvnn.com/images/home.gif Homepage-Trang Chủ (http://www.word-pdf-convert.com/)

Size:4.0MB

http://softvnn.com/images/down.gif Download-Tải Về Bản Full (S090) (http://soft.ezfull.com/web_users/liuyifei/Software2009/Converter/S093.rar)

http://softvnn.com/images/down.gif Download-Tải Về Setup (http://www.word-pdf-convert.com/download/all_office_converter_platinum.exe)

http://softvnn.com/images/key.jpg Patch-Thuốc (S093) (http://soft.ezfull.com/web_users/liuyifei/Software2009/Converter/S093.rar)[crack]
Code:
http://www.mediafire.com/?1jmy4zidnim