PDA

View Full Version : Giaó xứ đông sơn khai mạc tháng hoahungdongson
04-05-2013, 10:12 PM
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8599&stc=1&thumb=1&d=1367674560 (http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8599&d=1367674560) http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8598&stc=1&thumb=1&d=1367674431 (http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8598&d=1367674431) http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8596&stc=1&thumb=1&d=1367674046 (http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8596&d=1367674046) http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8600&stc=1&thumb=1&d=1367674710 (http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8600&d=1367674710) http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8603&stc=1&thumb=1&d=1367675144 (http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8603&d=1367675144) http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8605&stc=1&thumb=1&d=1367675515 (http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8605&d=1367675515) http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8606&stc=1&thumb=1&d=1367675707 (http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8606&d=1367675707) http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8608&stc=1&thumb=1&d=1367676005 (http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8608&d=1367676005)


85978601860286048607


http://www.youtube.com/watch?v=AVh-guZflQs