PDA

View Full Version : Thư của ĐGM giáo phận gửi Hội Phaolô Châu và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Qui NhơnJB.Lưu Hùng Vương
25-05-2013, 10:44 AM
http://gpquinhon.org/qn/uploads/news/2012_11/daude.jpgTHƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI HỘI PHAOLÔ CHÂU
VÀ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN
NHÂN NGÀY CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN
CHO HỘI PHAOLÔ CHÂU
30 – 05 – 2013Anh chị em hội viên Phaolô Châu và cộng đồng Dân Chúa giáo phận Qui Nhơn thân mến,

Ngày 30 tháng 05 năm 2013 là ngày mọi giáo xứ trong toàn giáo phận Qui Nhơn cử hành Năm Đức Tin để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các ân nhân còn sống và đã qua đời thuộc hội Phaolô Châu, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Tòa Thánh chuẩn y thành lập hội (30.05.1953 – 30.05.2013), đồng thời cũng để vận động mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận tham gia.

Sau công nghị giáo phận Đàng Trong tại Gò Thị (1841), thánh giám mục Stêphanô Thể đã mở chủng viện để đào tạo hàng giáo sĩ Việt Nam một cách có hệ thống, đáp ứng nhu cầu mục vụ và truyền giáo ngày càng phát triển của giáo phận.

Để mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận có thể đóng góp tài chánh vào việc nuôi dưỡng và đào tạo các chủng sinh thành linh mục, năm 1921 Đức Cha Đamianô Grangeon Mẫn (1902-1930) đã thành lập hội Phaolô Châu. Phaolô Châu là một linh mục xuất thân từ Gò Thị, làm giám đốc chủng viện vào thời thánh giám mục Stêphanô Thể và đã chịu tử đạo vào năm 1862. Nhờ sự đóng góp rộng rãi của các hội viên mà chủng viện đã đào tạo được biết bao thế hệ linh mục từ khi hội này đươc thành lập cho đến nay.

Hiện nay, hằng năm giáo phận chúng ta có các chủng sinh tu học tại chủng viện Qui Nhơn và sau đó được gửi vào đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Giáo phận rất cần đến sự đóng góp quảng đại của các hội viên Phaolô Châu để có thể chu cấp cho công cuộc đào tạo quan trọng này. Để gia nhập hội và trở thành ân nhân của các linh mục, mỗi người có thể liên hệ với cha giám đốc chủng viện Qui Nhơn và dâng một khoản tiền theo qui định của giáo phận, gọi là xin lễ Phaolô Châu. Có thể xin lễ cho chính mình, hay cho người khác dù còn sống hay đã qua đời.

Theo qui định của hội đã được Tòa Thánh phê chuẩn, khi một hội viên Phaolô Châu qua đời hay khi xin lễ cho người đã qua đời, thì chủng viện dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn ấy. Mỗi thứ bảy đầu tháng, chủng viện dâng lễ cầu nguyện cho tất cả các hội viên còn sống và đã qua đời. Hằng năm, sau lễ các đẳng linh hồn (02 tháng 11), chủng viện dâng một lễ cầu cho các hội viên đã qua đời. Mỗi linh mục mới chịu chức có bổn phận dâng một lễ trong tháng đầu tiên để cầu cho các hội viên còn sống và đã qua đời.

Ngoài ra các hội viên còn được hưởng một ơn đại xá vào chính ngày xin lễ và khi gần chết. Vào ngày lễ bổn mạng Phaolô Châu (01 tháng 09), lễ các thánh Tông Đồ, một trong ba ngày mồng một, mồng hai, mồng ba Tết, tùy ý lựa chọn, mỗi hội viên cũng được hưởng ơn đại xá nếu đi viếng nhà thờ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Cuối cùng, ai khuyến khích người khác xin lễ Phaolô Châu thì cũng được hưởng một ơn tiểu xá.

Hội Phaolô Châu là một tổ chức đặc biệt của giáo phận Qui Nhơn, vừa giúp mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận ý thức trách nhiệm của mình đối với việc đào tạo hàng linh mục, vừa tạo điều kiện thuận lợi để họ được hưởng nhờ những ơn phúc thiêng liêng do Giáo Hội ban cho, không phải một lần, nhưng suốt đời và nhất là sau khi đã qua đời. Nhiều người không có con cháu để cầu hồn xin lễ sau khi qua đời thì nhờ gia nhập hội Phaolô Châu mà được chủng viện dâng lễ cầu nguyện cho.

Tuy nhiên cho đến nay nhiều người trong giáo phận vẫn chưa biết đến hội này và những ơn ích của nó. Vì thế ngày cử hành Năm Đức Tin cho hội Phaolô Châu này là một cơ hội thuận tiện để hội được có thêm nhiều người biết đến và tham gia. Tại mỗi giáo xứ, các cha xứ hãy tổ chức lễ này cách đặc biệt, cho dù trong giáo xứ chưa có hội viên nào, để mọi người cầu nguyện cho hội ngày càng phát triển, đồng thời giới thiệu và vận động anh chị em giáo dân tích cực tham gia.

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành trả công bội hậu cho tất cả các ân nhân thuộc hội Phaolô Châu của giáo phận, dù còn sống hay đã qua đời. Xin Người cũng tiếp tục mở lòng mọi người để ngày càng có thêm người quảng đại đóng góp cho công cuộc tốt đẹp và rất có ý nghĩa này.


Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 25 tháng 05 năm 2013+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơnwww.gpquinhon.org (http://www.gpquinhon.org)