PDA

View Full Version : @Pontifex - 03.06.2013Caohuong
03-06-2013, 06:42 PM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)03 Jun 13 (https://twitter.com/Pontifex/status/341495728809586688)
(https://twitter.com/Pontifex/status/341495728809586688)8922
(https://twitter.com/Pontifex/status/341495728809586688)Sometimes we know what we have to do, but we lack the courage to do it. Let us learn from Mary how to make decisions, trusting in the Lor

@Pontifex - Tiếng Việt (http://gxvinhhuong.net/)

Đôi khi chúng ta biết phải làm gì nhưng không đủ can đảm để thực hiện. Hãy học nơi Đức Maria: Tín thác vào Chúa.