PDA

View Full Version : @Pontifex - 11.06.2013Caohuong
11-06-2013, 08:02 PM
Pope Francis ‏@Pontifex - 11 Jun 13 (https://twitter.com/Pontifex)8977

(https://twitter.com/Pontifex)We must not be afraid of solidarity; rather let us make all we have and are available to God.

@Pontifex - Tiếng Việt
(http://gxvinhhuong.net/)
Chúng ta không được sợ sự đoàn kết; đúng hơn hãy làm cho những gì chúng ta là, và những gì chúng ta có, trở thành giá trị đối với Thiên Chúa