PDA

View Full Version : Tòa Thánh bổ nhiệm 2 Giám Mục Phụ Tá cho Hà Nội và Sàigònlittlewave
15-10-2008, 10:15 PM
Tòa Thánh bổ nhiệm 2 Giám Mục Phụ Tá cho Hà Nội và Sàigòn


VATICAN. Hôm 15-10 (2008), Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo: ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm hai GM phụ tá cho tổng giáo phận Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh:

Tân GM Phụ Tá Hà Nội là Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh, Giám đốc Đại Chủng Viện Hà Nội. Ngài năm nay 65 tuổi, sinh ngày 27-12 năm 1943 tại Nam Định, thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Thầy Minh học triết và thần học tại Nam Định từ năm 1960 đến 1967, và sau đó tại Hà Nội từ năm 1992 đến 1994. Trong thời gian dài phải ở tại gia, thầy Lorensô Minh hành nghề hớt tóc và phụ giúp mục tụ tại giáo xứ nguyên quán, giảng dạy giáo lý, vì Nhà Nước không cho thầy thụ phong linh mục. Sau cùng thầy được chịu chức ngày 10-6 năm 1994 khi đã 51 tuổi.

Sau khi thụ phong, cha Minh làm phó xứ tại Nam Định 1 năm, rồi được gửi sang Roma du học từ 1995 đến 2000, đậu tiến sĩ thần học tín lý tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana. Về nước, cha Minh làm giáo sư, đồng thời làm giám học tại Đại chủng viện Hà Nội, sau đó từ năm 2003, cha làm Phó Giám đốc và từ 2 năm nay, làm Giám đốc Đại chủng viện này.

Tân GM Phụ tá giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, 56 tuổi, sinh ngày 2-10-1952 tại Hà Đông, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội và cùng với gia đình di cư vào Nam năm 1954, theo học tại tiểu chủng viện Cần Thơ và học triết tại Đại chủng viện thánh Tôma ở Long Xuyên, sau đó lên Đại chủng viện thánh Giuse Sàigòn. Thầy Phêrô Khảm thụ phong linh mục ngày 30-8-1980, thuộc tổng giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cha Phêrô Khảm lần lượt làm Phó Xứ Hà Nội, Xóm Mới (1980-1984), rồi Phó Xứ Nhà thờ Chánh Tòa, kiêm giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse (1987-2001). Năm 2001, cha Phêrô được gửi đi học thần học mục vụ tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington và đậu tiến sĩ tại đây năm 2004.

Trở về nước, cha Phêrô Khảm làm giám đốc trung tâm mục vụ của Giáo phận, thành viên Hội đồng tư vấn GM, và đặc trách các linh mục sinh viên của giáo phận du học nước ngoài (2004-2008).

Từ tháng 3 năm nay, Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm là thư ký điều hành của HĐGM Việt Nam.

Hiện nay có hai giáo phận trống tòa tại Việt Nam là giáo phận Phát Diệm và Ban Mê Thuột, 3 giáo phận có GM đến tuổi nghỉ hưu là Thái Bình, Vinh và Phan Thiết (SD 15-10-2008)

G. Trần Đức Anh OP
(http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=237709)

vante
17-10-2008, 11:56 AM
Gửi kèm theo hình của hai Ngài
http://www.vietcatholic.org/pics/81014Minh.jpgĐức Giám Mục Phụ Tá Hà Nội(Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh)

Đức Giám Mục Phụ Tá Sài Gòn(Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm)http://www.vietcatholic.org/pics/81016DCKham1.jpg