PDA

View Full Version : @Pontifex - 22.7.2013Caohuong
22-07-2013, 08:27 PM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)22 Jul 13 (https://twitter.com/Pontifex/status/359211831962767362)9338 (https://twitter.com/Pontifex/status/359211831962767362)

I am arriving in Brazil in a few hours and my heart is already full of joy because soon I will be with you to celebrate the 28th WYD

@Pontifex - Tiếng Việt
(http://gxvinhhuong.net/)
Tôi sẽ đến Brazil trong vài giờ nữa và trái tim tôi tràn đầy niềm vui, vì ngay sau đó tôi sẽ cùng các bạn cử hành ĐHGTTG lần thứ 28.