PDA

View Full Version : @Pontifex - 08.08.2013Caohuong
08-08-2013, 07:51 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)8 Aug 13 (https://twitter.com/Pontifex/status/365021487708639232)9382
(https://twitter.com/Pontifex/status/365021487708639232)
(https://twitter.com/Pontifex/status/365021487708639232) With his coming among us, Jesus came close to us and encountered us; also today, through the Sacraments, he encounters us.

@Pontifex - Tiếng Việt (http://gxvinhhuong.net/)

Chúa Giêsu đã đến ở cùng và chạm vào chúng ta; ngày hôm nay cũng vậy, nhờ các bí tích, Ngài vẫn ở bên chúng ta.