PDA

View Full Version : @Pontifex - 11.08.2013Caohuong
12-08-2013, 05:42 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)11 Aug 13 (https://twitter.com/Pontifex/status/366504281932693504)9406
(https://twitter.com/Pontifex/status/366504281932693504)
[/URL] One cannot separate Christ and the Church. The grace of Baptism gives us the joy of following Christ in and with the Church.

[URL="http://gxvinhhuong.net/"]@Pontifex - Tiếng Việt
(https://twitter.com/Pontifex/status/366504281932693504)
Không thể tách rời Đức Kitô khỏi Giáo Hội. Ân sủng của bí tích Rửa tội cho chúng ta niềm vui bước theo Chúa Kitô trong Giáo Hội và với Giáo Hội