PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha tiếp kiến 33 Giám Mục Ecuadorvante
17-10-2008, 10:21 AM
VATICAN.

ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM Ecuador trong đại chiến dịch truyền giáo tại nước này.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 16-10-2008, dành cho 33 GM nước Ecuador, nhân dịp các vị kết thúc tuần lễ hành hương Roma, viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. ĐTC nói: ”Tôi hài lòng nhận thấy rằng một trong các sáng kiến mục vụ mà anh em coi là cấp thiết nhất đối với Giáo Hội tại Ecuador chính là việc thực hiện chương trình đại truyền giáo do Hàng GM Mỹ châu la tinh đề ra tại đại hội ở Aparecida, Brazil hồi năm ngoái (n.362). Lời Chúa mời gọi các môn đệ và sai họ ra đi rao giảng sứ điệp cứu độ, biến mọi dân nước thành môn đệ của Chúa, phải là một động lực thúc đẩy toàn thể cộng đoàn Giáo Hội liên tục suy tư và dấn thân hoạt động mục vụ”.

Trong bối cảnh đó, ĐTC khuyến khích các GM Ecuador quảng đại nỗ lực phổ biến Lời Chúa, cổ võ việc đọc và suy niệm Kinh Thánh, riêng tư cũng như trong cộng đoàn, giúp tăng cường đời sống Kitô và canh tân nhiệt huyết tông đồ của mọi tín hữu”.

Với ý hướng đó, ĐTC nhắn nhủ HĐGM Ecuador tăng cường việc huấn luyện các LM, tu sĩ nam nữ, cổ võ các phong trào giáo dân, đặc biệt là phát triển việc mục vụ giới trẻ, đồng thời thăng tiến một hàng ngũ giáo dân trưởng thành, dấn thân, được huấn luyện kỹ lưỡng để tham gia vào sứ mạng của Giáo Hội.

Sau cùng, ĐTC kêu gọi các GM Ecuador đẩy mạnh việc mục vụ và giúp kiến tạo sự ổn định gia đình, dựa trên mối liên hệ yêu thương giữa 1 người nam và 1 người nữ, bảo vệ sự sống con người từ giây phút đầu tiên đến lúc kết thúc tự nhiên, thăng tiến trách nhiệm giáo dục luân lý của các bậc cha mẹ dành cho con cái”. (SD 16-10-2008)G. Trần Đức Anh OP