PDA

View Full Version : Gx Ba Ngòi - Giáo Phận Nha TrangLê Ngọc Bảo Khanh
23-08-2013, 03:17 PM
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/flower.gif Giáo Phận Nha trang

Nhà thờ Giáo Xứ Ba Ngòi
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-BaNgoi-00.jpg (http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-BaNgoi-00.jpg)Nhà thờ Giáo xứ Ba Ngòi
Giáo hạt Cam Ranh
Địa chỉ : Thị Trấn Ba Ngòi, huyện Cam Ranh, Khánh Hoà
Chánh xứ : Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Vinh
Tel


E-mail


Năm thành lập

1950

Bổn Mạng

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Số giáo dân

2000
Giờ lễ

Chúa nhật : 6:00 - 16:30
Ngày thường : 4:45
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/book.gifLược sử Giáo xứ Ba Ngòi
1. Vị trí địa lý
Nam giáp Giáo xứ Mỹ Thanh, Bắc giáp Giáo xứ Xuân Ninh, Ðông giáp vịnh Cam Ranh, Tây giáp Giáo xứ Phú Nhơn.
2. Hình thành và phát triển
Từ 1940 - 1944: chỉ có một số ít giáo dân.
Từ tháng 05 - 1944: giáo dân khoảng 100 người. Một giáo dân dâng cúng ngôi nhà tranh làm nhà thờ tạm.
1950: xây cất ngôi thánh đường mới.
1952: có Linh mục quản xứ đầu tiên là Tôma Trần Ngọc Huờn. Trong hai năm ở đây, ngài bắt đầu xây dựng trường tiểu học tư thục, xây nhà xứ.
1954: Linh mục Gioan Nguyễn Văn Thuận nhận xứ Ba Ngòi, hoàn thành trường tiểu học Á thánh Thuông.
1956: Linh mục Thuận về Quảng Nam. Sau đó linh mục Béliard Phước đến giúp xứ đạo một tháng.
Từ 1956- 1957: Linh mục Charmot Sắc nhận xứ Ba Ngòi. Sau đó ngài về Pháp
Từ 1958 - 1968: Linh mục G.B Vũ Văn Tiến về nhận xứ thiết lập trung học đệ nhất cấp Phaolô Châu, xây tháp chuông, xây tượng đài Thánh Tâm. Trong thời gian này khoảng 300 lương dân được trở lại đạo công giáo.
Tháng 06 - 1968, Linh mục Phaolô Trần Xuân Bích được bổ nhiệm chánh xứ Ba Ngòi. Ngài mở trường trung tiểu học Công Lý, xây thêm khu tiểu học Á thánh Thuông.
Cho đến thời điểm tháng 09 - 1971, Giáo xứ có trên 4.000 giáo dân rải rác ở 2 khu phố Cam Linh và Cam Lộc.
Từ 1972 - 1976: Linh mục Bênêđictô Nguyễn Công Phú làm chánh xứ Ba Ngòi. Ngài xây đài làm lễ ngoài trời.
Từ 1976 - 1985: Giáo xứ không có Linh Mục quản xứ, chỉ có các Linh mục Giuse Lê Văn Sỹ (1976 - 1983) và Linh mục Giuse Lê Quang Ngọc (1983 - 1985) kiêm quản xứ.
Ðến năm 1985, Linh mục Ðaminh Nguyễn Nghĩa được bổ nhiệm làm quản xứ cho đến nay.
Các linh mục phụ trách giáo xứ từ ngày thánh lập đến nay:
Linh Mục Tôma Trần Ngọc Huờng (1952 - 1954) quản xứ đầu tiên.
Linh Mục Gioan Nguyễn Văn Thuận (1954 - 1956)
Linh Mục Béliard Phước (1956)
Linh Mục Charmot Sắc (1956 - 1957)
Linh Mục Gioan Bt Vũ Văn Tiến (1958 - 1968)
Linh Mục Phaolô Trần Sơn Bích (1968 - 1972)
Linh Mục Bênêđic Nguyễn Công Phú (1972 - 1976)
Linh Mục Giuse Lê Văn Sỹ (1976 - 1983) kiêm quản xứ.
Linh Mục Giuse Lê Quang Ngọc (1983 - 1985) kiêm quản xứ.
Linh Mục Ðaminh Nguyễn Nghĩa (1985 - 2005)
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phương - phó xứ (1999-2005)
Lm. Giuse Lê Văn Sỹ (2005 - 2008 )
Lm Phaolo Trương Đức Thắng ( 2008-)
Lm.JB Nguyễn Vinh ( 2011 - )
Hoa quả ơn gọi của giáo xứ:
Ðại chủng sinh: 2
Phêrô Nguyễn Hoà Lang (ÐCV Sao Biển).
Nicôla Nguyễn Hoà (ÐCV Sao Biển).
Nam tu sĩ: 2
Giuse Nguyễn Ngọc Vinh (Salésien).
Lê Bá An (Phanxicô)
Nữ tu sĩ: 3
Anna Nguyễn Thị Thanh Mai (MTG Nha Trang)
Maria Võ Huyền Vân (MTG Nha Trang)
CHTN Ngọc Anh (Mỹ)
Sinh hoạt giáo xứ
1. Các lớp giáo lý
Rước Lễ Vở Lòng, Thêm Sức, Bao Ðồng, giáo lý Tân Tòng, giáo lý Hôn Nhân.
2. Các hoạt động:
Giáo dân tích cực tham gia các công tác từ thiện bác ái do chính quyền tổ chức.
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo của giáo xứ thăm viếng giúp đỡ các bà mẹ nghèo trong địa bàn giáo xứ bất phân lương giáo.
Giáo xứ có một chi hội Chữ Thập Ðỏ hoạt động tốt.
Giáo xứ tổ chức các chuyến thăm viếng, tặng quà, giúp đỡ đồng bào sắc tộc nghèo ở huyện Khánh Sơn.
Hướng tương lai:
Xây dựng nhà thờ mới Ba Ngòi để đáp ứng nhu cầu của giáo dân vì nhà thờ đã cũ kỹ, xuống cấp và nhỏ bé.
Ước mong có điều kiện để giúp đỡ những người nghèo cực trong thị trấn và Huyện hội người mù của huyện Cam Ranh.


............................................http://www.giaoxugiaohovietnam.com/book.gifGiới thiệu Giáo xứ Ba Ngòi
. VÀI NÉT SƠ LƯỢC:
- Thành lập: năm 1950
- Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Số giáo dân: 3070 (2009)
- Linh mục quản xứ đương nhiệm: Phaolo Trương Đức Thắng
- Địa chỉ: Đường 3 tháng 4, TP Cam Ranh
- Điện thoại: (058)3856551
- Giáo xứ Ba Ngòi rộng khoảng 30Km2, dọc theo vịnh Cam Ranh và Quốc Lộ 1A, có chiều dài chừng 10km, nằm ở khu trung tâm TP Cam Ranh- trước đây là TX Cam Ranh, gồm 6 phường nội thị. . Bắc giáp phường Cam Phúc Nam (Giáo xứ Xuân Ninh) . Nam giáp xã Cam Thịnh Đông (Hòa Diêm) . Tây giáp núi Hòn Rồng và xã Cam Phước Đông ( Giáo xứ Phú Nhơn) . Đông giáp Vịnh Cam Ranh, nơi có cảng thương mại Ba Ngòi.
II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
- Từ năm 1940: đã có một vài gia đình giáo dân gốc ở Huế vào lập nghiệp, đó là các gia đình ông Phan Điếu, Hồ Nam và Bửu Tề. Họ dâng cúng một ngôi nhà nguyện tạm bằng tranh, hàng tháng có các Cha hưu dưỡng ở Dòng Mỹ Ca (Bán đảo Cam Ranh) vào làm lễ. Giáo xứ chính thức được hình thành năm 1950.

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-BaNgoi-00-OLD.jpgGiáo xứ Ba Ngòi xưa...http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-BaNgoi-00-1.jpg...Và nay.
- Năm 1950 - 1954: Cha sở đầu tiên là Cha Tôma Trần Ngọc Huồn. Cha xây dựng nhà thờ bằng gạch lợp ngói và Trường tiểu học Á Thánh Thuông.
- Năm 1954 - 1956: Cha Gioan Nguyễn Văn Thuận.
- Năm 1956 - 1958: Cha Charmot Sắc (Người Pháp).
- Năm 1958 - 1968: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tiến, xây tháp chuông, Tượng đài Thánh Tâm và Trường Trung học Phaolo Châu.
- Năm 1968 - 1972: Cha Phaolo Trần Sơn Bích (có Cha phó là Cha Báu từ 1971 - 1973), mở rộng trường Phaolo Châu thành Trường Trung học Đệ Nhị Cấp lấy tên là Trường Trung học Tư Thục Công Lý, Cha còn xây thêm hai cánh bên của Nhà Thờ và Lễ đài ngoài trời.
- Năm 1972 - 1976: Cha Bênêđitô Nguyễn Công Phú và có Cha phó là Cha Phanxicô Xaviê Phan Văn Hướng từ 1974 - 1975.
- Năm 1976 - 1985: Không có Cha xứ, chỉ có Cha quản nhiệm là Cha Giuse Lê Văn Sỹ (Quản xứ Hòa Do) từ 1976 - 1983 và Cha Hạt trưởng Giuse Lê Văn Ngọc (Quản xứ Xuân Ninh) từ 1983 - 1985. Năm 1980 dời Tượng Đức Mẹ tại Nhà Nguyện Cây số 2 về đặt trên Lễ đài gọi là Đài Đức Mẹ.
- Năm 1985 - 2005: Cha Đa Minh Nguyễn Nghĩa có các Cha phó là Cha Phêrô Trần Bá Ninh (1991 - 1993) và Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương (1996 - 03.2006)
- Năm 2000, Cha Đa Minh Nghĩa khởi công xây dựng Thánh Đường mới. Tháng 2 năm 2005, Cha hạt trưởng Giuse Lê Văn Sỹ - Quản xứ Phú Nhơn, kiêm nhiệm quản xứ Ba Ngòi tiếp tục hoàn thành công trình Thánh Đường như hiện nay. Cha còn xây dựng Tượng Đài Đức Mẹ La Vang và một nhà xứ khang trang. Di tích còn lại của nhà Thờ cũ là một tháp chuông và Tượng đài Thánh Tâm được xây từ thời Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Tiến.
- Tháng 10/2005 - 20/10/2007: Cha Hạt trưởng Giuse Lê Văn Sỹ quản xứ Ba Ngòi.
- Ngày 09/12/2005: Đức Giám Mục Giáo Phận đã khánh thành Lễ Đài Mẹ La Vang và nhà xứ.
- Ngày 28/12/2005: Đức Giám Mục Giáo Phận làm lễ Khánh Thành và Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Ba Ngòi.
- Tháng 7/2007: Cha Giuse Nguyễn Thành Khải được cử về làm Phó xứ.
- Ngày 20/10/2007: Cha Phêrô Trần Văn Điện quản xứ.
- Tháng 10/2008 đến nay: Cha Phaolo Trương Đức Thắng quản xứ.
III. TỔNG SỐ GIÁO DÂN:
Giáo xứ có 3070 giáo dân, gồm 6 giáo họ:
- Giáo họ Mân Côi: 859 nhân khẩu - 239 hộ GĐ.
- Giáo họ Tôma: 670 nhân khẩu - 181 hộ GĐ.
- Giáo họ Phanxicô Xaviê: 483 nhân khẩu - 128 hộ GĐ.
- Giáo họ Phêrô: 387 nhân khẩu - 95 hộ GĐ.
- Giáo họ Đaminh: 355 nhân khẩu - 89 hộ GĐ.
- Giáo họ Stêphanô: 316 nhân khẩu - 84 hộ GĐ.
IV. CÁC ĐOÀN THỂ VÀ DÒNG TU:
1. Hội Đồng Giáo Xứ.
2. Đoàn Gia Trưởng Thánh Tâm.
3. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.
4. Gioakim và Anna.
5. Legio và Junior.
6. Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm.
7. Ban Giáo Lý ( 23 Giáo Lý Viên; 421 học sinh/15 lớp).
8. Ca Đoàn Thánh Linh.
9. Ca Đoàn Têrêsa.
10. Cộng Đoàn Sao Mai ( Thuộc Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn).
11. Cộng Đoàn Giuse ( Thuộc Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang).
12. Hội Sinh Viên Công Giáo.