PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha Tham Dự Buổi Chiếu Phim Hàng Đầu Về Đức Giáo Hoàng John Paul IIvante
18-10-2008, 12:10 AM
(17 Oct 08 - RV)Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tham dự một buổi chiếu phim của một bộ phim vào tối hôm qua dựa trên cuộc sống của Cố Đức Giáo Hoàng John Paul II để đánh dấu Ngày kỷ niệm lần thứ 30 Ngày Ngài được chọn trong cuộc bầu cử Người kế vị Thánh Phero... Chúng tôi có báo cáo này...http://www.radiovaticana.org/en1/img/listen.gif (http://62.77.60.84/audio/ra/00134347.RM)