PDA

View Full Version : Thư Giám mục Giáo phận gởi Dòng Mến Thánh Giá Qui NhơnJB.Lưu Hùng Vương
11-09-2013, 07:44 AM
http://gpquinhon.org/qn/uploads/news/2013_07/daude.jpgTHƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
NHÂN NGÀY CỬ HÀNH NĂM ĐỨC TIN
CHO HỘI DÒNG
14 – 09 – 2013Các chị em nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn thân mến,

1. Ngày 14 tháng 09 năm 2013, lễ Suy Tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hội Dòng Mến Thánh Giá. Đây cũng là ngày cử hành Năm Đức Tin cho các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

Vào năm 1671, tại An Chỉ, Quảng Ngãi, Hội Dòng Mến Thánh Giá đã được thiết lập cho giáo phận Đàng Trong, tiền thân của giáo phận Qui Nhơn hiện nay, do Đức Cha Lambert de la Motte, giám mục tiên khởi của giáo phận. Trải qua 342 năm Hội Dòng đã phát triển mạnh mẽ tại các giáo phận ở Việt Nam, đã đóng góp rất nhiều vào việc rao giảng Tin Mừng và phục vụ Nước Chúa trên quê hương, đặc biệt có nhiều nữ tu đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin. Chứng từ đức tin và hoạt động tông đồ là hai nét quan trọng của Hội Dòng.

2. Về chứng từ đức tin, những lời sau đây của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong tự sắc Porta fidei về Năm Đức Tin có thể được áp dụng cho các chị em: “Nhờ đức tin, những người nam nữ đã dâng hiến cuộc sống mình cho Chúa Kitô, từ bỏ mọi sự để sống vâng phục, thanh bần và khiết tịnh, trong sự đơn sơ theo tinh thần Phúc Âm, như những dấu chỉ cụ thể về sự chờ đợi Chúa sắp đến”.[1]

Nhờ đức tin, các chị em đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo Chúa Kitô: đó là tiêu chuẩn tối hậu và qui luật tối thượng của cuộc đời tu trì nói chung.[2] Tuy nhiên, đối với các chị em là những nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá, bước theo Chúa Kitô có nghĩa là luôn hướng về Chúa Kitô chịu đóng đinh như đối tượng duy nhất của lòng trí các chị em, như lời Đấng Sáng Lập đã dạy, và cùng với Người bước đi trên con đường thập giá.

Mến Thánh Giá không có nghĩa là yêu mến đau khổ vì chính nó, nhưng vì niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng đã chấp nhận chịu đóng đinh trên thập giá để cứu độ nhân loại. Đau khổ tự nó không có một giá trị nào cả. Nó chỉ có giá trị như một cuộc thử thách đức tin, khi các chị em vui lòng chấp nhận mọi đau khổ với lòng tin; tuy nhiên không phải tin vào đau khổ, mà là tin vào Thiên Chúa, đến độ sẵn sàng để cho niềm tin ấy chịu thử thách bởi bất cứ đau khổ nào.

3. Linh đạo Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn tập trung vào mầu nhiệm thập giá cứu độ của Chúa Giêsu Kitô và được thể hiện qua 3 chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ.[3] Vì thế, ngoài việc chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh và sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống khổ chế, các chị em còn phải hăng hái tham gia các công việc tông đồ để loan truyền đức tin và xây dựng Giáo Hội.

Sự nhìn nhận những đóng góp của Hội Dòng Mến Thánh Giá vào việc truyền bá đức tin, bên cạnh các Hội Dòng khác trong Giáo Hội, có thể được tìm thấy trong lời khẳng định của Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo: “Ngay từ lúc khởi đầu việc Phúc âm hóa, việc gieo trồng và phát triển truyền giáo của Hội Thánh đòi sự hiện diện của đời tu dòng dưới mọi hình thức. Lịch sử chứng minh công lao to lớn của các hội dòng trong việc truyền bá đức tin và trong việc hình thành các Giáo Hội mới”.[4]

4. Trong lịch sử gần 400 năm truyền giáo tại giáo phận Qui Nhơn, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá đã tích cực tham gia vào các hoạt động mục vụ và tông đồ dưới nhiều hình thức. Thiên Chúa đã chúc lành để Hội Dòng phát triển không ngừng, gia tăng con số các thành viên, nhờ đó Hội Dòng có thể đáp ứng các nhu cầu ngày càng nhiều của giáo phận, nhất là trong lãnh vực truyền giáo, ngoài ra còn có thể ra đi phục vụ tại các giáo phận khác. Các chị em hãy tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy trong sự gắn bó với giáo phận mẹ là nơi mà Hội Dòng đã được sinh ra và lớn lên.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi các chị em can đảm và kiên trì bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá, ban cho các chị em một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến nồng nàn, để các chị em tiếp tục làm chứng cho đức tin và làm cho đức tin sinh hoa kết trái bằng những hành vi đức ái trong cuộc sống phục vụ mỗi ngày.Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 10 tháng 09 năm 2013


+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn
http://gpquinhon.org/qn