PDA

View Full Version : Đức Cố GIáo Hoàng Pio XIIxoicucnong
19-10-2008, 12:31 AM
<FONT size=4><FONT color=green>Thánh Quốc tế lần thứ VIII diễn ra ở

xoicucnong
19-10-2008, 12:32 AM
<FONT color=#333399>Thánh Quốc tế lần thứ VIII diễn ra ở