PDA

View Full Version : @Pontifex - 19.09.2013Caohuong
20-09-2013, 05:38 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)19 Sep 13 (https://twitter.com/Pontifex/status/380607061458833408)9608
(https://twitter.com/Pontifex/status/380607061458833408)
(https://twitter.com/Pontifex/status/380607061458833408) We are all sinners, but we experience the joy of God’s forgiveness and we walk forward trusting in his mercy.

@Pontifex - Tiếng Việt (http://gxvinhhuong.net/)

Chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, nhưng chúng ta sống trong niềm vui được Chúa tha thứ và tiến bước trong niềm tin vào lòng thương xót Chúa.