PDA

View Full Version : Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật 27 Thường NiênCaohuong
03-10-2013, 10:47 AM
Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật 27 Thường Niên
Tin Mừng Lc 17,5-10

http://www.gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2013_10/27tn.swfNguồn: gxvinhhuong.net
(http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Vui-hoc-Loi-Chua/VUI-HOC-LOI-CHUA-Chua-Nhat-27-Thuong-Nien-3783/)