PDA

View Full Version : Nhạc sĩ Cát Tâmgiusehien
04-10-2013, 10:16 PM
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/CatTam_zpsc245d3a1.jpg

Nhạc sĩ CÁT TÂM

- Tên thật Nguyễn Thị Cách.
- Sinh năm 1950.
- Trung Hoc: được giáo dục về văn hóa - Đạo đức và nhạc cụ tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu Việt Nam - Tam Hà, Thủ Đức (Salesian - Don Bosco Nữ).
- Tham dự các khóa Ca Trưởng và Sáng Tác Ca Khúc của Thầy Phạm Đức Huyến tại Hoa Kỳ.
- Sinh hoạt các Ca Đoàn tại Việt Nam.
- Sinh hoạt Ca Đoàn Việt Nam tại Mỹ.
- Sinh hoạt Ca Đoàn tại Giáo Xứ Mỹ.

www.dinh.dk