PDA

View Full Version : @Pontifex - 11.10.2013Caohuong
12-10-2013, 07:45 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex) 11 Oct 13 (https://twitter.com/Pontifex/status/388661733650219009)
(https://twitter.com/Pontifex/status/388661733650219009)9690
When we encounter the Cross, we turn to Mary: Give us the strength, Mary our Mother, to accept and embrace the Cross!

@Pontifex - Diễn nghĩa (http://gxvinhhuong.net/)

Khi gặp Thập Giá, hãy quay về với Đức Maria: Người là Mẹ chúng ta sẽ cho chúng ta sức mạnh để chấp nhận và ôm lấy Thập Giá! (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-10-2013-3779/)