PDA

View Full Version : Nhạc Sĩ Phạm Vĩnh Sơngiusehien
27-10-2013, 08:24 AM
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/NSPVS_zps6279ea99.jpg
Họ và tên: Phạm Quang Vinh
Bút danh: Phạm Vĩnh Sơn
Sinh vào mùa đông năm Tân Tỵ tại Thái Bình
Học nhạc với: Nhạc sĩ Hoàng Trọng, Duy Linh và tự học....
Sinh hoạt ca đoàn Chim Việt do Linh Mục Ngô Duy Linh làm Ca Trưởng
Phục vụ Ban Văn Nghệ phòng TLC/ Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung

Các thể loại nhạc đã viết:

- Thánh Ca Vào Đời (Sám Hối Ca)
- Thánh Ca Phụng Vụ

- Bảo Vệ Sự Sống -3 CD
1) Hồn Thai Nhi
2) Trăng Soi Đáy Nước
3) Ăn Năn
4) Thai Nhi Là Sinh Linh (Pháp Trường Thai Nhi: Đang thực hiện)

- Xã Hội (Những mảnh đời lầm than) - 2 CD
1) Nắm Tay Nhau
2) Giọt Đời

- Tình Ca

hongbinh
28-10-2013, 12:25 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WL05Jo_GwPo

http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/Me_Giang_Son-700x990.JPG