PDA

View Full Version : @Pontifex - 31.10.2013Caohuong
01-11-2013, 03:59 AM
9802
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)31 Oct 13 (https://twitter.com/Pontifex/status/395920942590742528)
(https://twitter.com/Pontifex/status/395920942590742528)
(https://twitter.com/Pontifex/status/395920942590742528) Christians know how to face difficulties, trials and defeat with serenity and hope in the Lord.

@Pontifex - Diễn nghĩa

(http://gxvinhhuong.net/)Người Kitô hữu biết cách đối mặt với khó khăn, thử thách và thất bại, bằng sự bình tâm và trông cậy vào Chúa. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-10-2013-3779/)
(http://gxvinhhuong.net/)