PDA

View Full Version : Ai biết giúp con với!buonviai
23-11-2013, 02:40 PM
làm sao để chèn một dòng nhạc lên powerpoint và làm cho cac nốt nhạc chạy theo hiệu ứng