PDA

View Full Version : @Pontifex - 25.11.2013Caohuong
26-11-2013, 05:46 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)25 Nov 13
(https://twitter.com/Pontifex/status/404979078228213760)
To live charitably means not looking out for our own interests, but carrying the burdens of the weakest and poorest among us.

Sống bác ái nghĩa là không tìm kiếm lợi ích riêng mình, nhưng mang lấy gánh nặng của những người yếu hèn nhất và nghèo khổ nhất trong chúng ta. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-11-2013-3914/)