PDA

View Full Version : @Pontifex - 02.12.2013Caohuong
03-12-2013, 01:20 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)Dec 13

(https://twitter.com/Pontifex/status/407509552003678208) Your sins are great? Just tell the Lord: Forgive me, help me to get up again, change my heart!

Tội lỗi của bạn rất lớn?
Chỉ cần thưa với Chúa: "Xin tha thứ cho con, xin giúp con đứng lên lần nữa, xin biến đổi tâm hồn con!" (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-12-2013-4035/)