PDA

View Full Version : @Pontifex - 10.12.2013Caohuong
11-12-2013, 06:15 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex) 10 Dec 13

Mary, Our Mother, sustain us in moments of darkness, difficultly and apparent defeat.

Đức Maria, Mẹ chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong những lúc đen tối, khó khăn và thất bại. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-12-2013-4035/)