PDA

View Full Version : Tính toánforget_me_not
23-10-2008, 04:25 PM
Tính toán


Cho các hàm sau:

Đẹp trai = 1,
Xấu trai = (-1),
Chung tình = 2,
Đa tình = (-2),
Nghèo = 3,
Giàu = (-3),
Đã có vợ = 0.

Ta chứng minh được:

Đẹp trai + Chung tình = Nghèo,
Chung tình + Giàu = Xấu trai,
Nghèo + Xấu trai = Chung tình,
Đẹp trai + Giàu = Đa tình,

và chắc chắn là:

Đẹp trai + Giàu + Chung tình = Đã có vợo O o


Thầy giáo hỏi: Số điện thoại nhà con bao nhiêu?

A trả lời: 19001772, nhấn phím 1 để gặp bố con, nhấn phím 2 để gặp mẹ con, nhấn phím 3 để gặp con. Khi gặp bố hoặc mẹ con, tiếp tục nhấn phím # để thông báo tình hình học tập và bấm số người có cùng kết quả học tập như con. Gặp bất cứ vấn đề gì, thầy có thể liên hệ với tổng đài bằng phím 4 để được giải quyết...

SƯU TẦM

Anna_Nguyen
23-10-2008, 10:49 PM
Tính toán


[FONT=Verdana, Arial][SIZE=2]Cho các hàm sau:

Đẹp trai = 1,
Xấu trai = (-1),
Chung tình = 2,
Đa tình = (-2),
Nghèo = 3,
Giàu = (-3),
Đã có vợ = 0.

Ta chứng minh được:

Đẹp trai + Chung tình = Nghèo,
Chung tình + Giàu = Xấu trai,
Nghèo + Xấu trai = Chung tình,
Đẹp trai + Giàu = Đa tình,

và chắc chắn là:

Đẹp trai + Giàu + Chung tình = Đã có vợ

Vậy là hết con con trai Đẹp trai + Giàu + Chung tình chưa có vợ rồi àh? huhuhu

Yêu_Thuấn
10-01-2009, 01:32 AM
haaaaaaaaaaaaaaaa vậy mìn = đa tìn :D