PDA

View Full Version : @Pontifex - 20.12.2013Caohuong
21-12-2013, 04:16 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)20 Dec 13

(https://twitter.com/Pontifex/status/413992376521072641) This Christmas may we be consistent in living the Gospel, welcoming Jesus into the centre of our lives.

Giáng Sinh này, chúng ta hãy tìm cách sống phù hợp với Tin Mừng bằng việc đón Chúa Giêsu vào trung tâm của cuộc sống mình. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-12-2013-4035/)