PDA

View Full Version : @Pontifex - 21.12.2013Caohuong
23-12-2013, 06:26 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex) 21 Dec 13

(https://twitter.com/Pontifex/status/414324822772957184) Advent is a journey towards Bethlehem. May we let ourselves be drawn by the light of God made man.

Mùa Vọng là một cuộc hành trình tiến về Bethlehem. Hãy để ánh sáng của Thiên Chúa Làm Người hướng dẫn chúng ta. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-12-2013-4035/)