PDA

View Full Version : Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửaCaohuong
11-01-2014, 04:49 AM
Vui học Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa
Tin Mừng Mt 3,13-17

http://www.gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2014_01/pr.swf

gxvinhhuong.net (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Vui-hoc-Loi-Chua/VUI-HOC-LOI-CHUA-Chua-Nhat-Chua-Giesu-chiu-phep-rua-4165/)