PDA

View Full Version : @Pontifex - 17.01.2014Caohuong
18-01-2014, 09:51 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex) 17 Jan 14

(https://twitter.com/Pontifex/status/424123307651133442) How powerful prayer is! May we never lose the courage to say: Lord, give us your peace.

Lời cầu nguyện rất có hiệu lực! Chúng ta hãy biết can đảm thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an của Ngài. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-01-2014-4148/)