PDA

View Full Version : @Pontifex - 21.01.2014Caohuong
22-01-2014, 05:51 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)21 Jan 14

(https://twitter.com/Pontifex/status/425573891369472000) If we live the faith in our daily life, then our work too becomes a chance to spread the joy of being a Christian.

Nếu chúng ta sống đức tin hàng ngày, thì công việc của chúng ta cũng thành cơ hội để loan truyền niềm vui được là Kitô hữu. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/APontifex-Tin-nhan-DTC-gui-cac-ban-tre/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-01-2014-4148/)

Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)20 Jan 14

(https://twitter.com/Pontifex/status/425196145489362945)It is not enough to say we are Christians. We must live the faith, not only with our words, but with our actions.

Nếu chỉ xưng mình là Kitô hữu thì chưa đủ. Chúng ta phải sống đức tin, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động.