PDA

View Full Version : Mừng Kim Khánh Giáo Phận Nha Trangdvtung
17-07-2007, 10:16 PM
Video CD Đêm Diễn Nguyện Mừng Kim Khánh Giáo Phận Nha Trang

Phần I:


http://cakhuclenden.org/GpNT/KimKhanhGpNT01.wmv
DOWNLOAD (http://cakhuclenden.org/GpNT/KimKhanhGpNT01.wmv)

Phần II:


http://cakhuclenden.org/GpNT/KimKhanhGpNT02.wmv
DOWNLOAD (http://cakhuclenden.org/GpNT/KimKhanhGpNT02.wmv)

Nguồn: http://www.gpnt.net/diendan/