PDA

View Full Version : @Pontifex - 03.02.2014Caohuong
04-02-2014, 05:31 AM
Pope Francis ‏@Pontifex (https://twitter.com/Pontifex)3 Feb 14

(https://twitter.com/Pontifex/status/430280485139279873) It is important to have friends we can trust. But it is essential to trust the Lord, who never lets us down.

Có bạn bè để tin tưởng cũng quan trọng. Nhưng tin cậy Chúa, Đấng không bao giờ làm ta thất vọng, là điều cần thiết. (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Trang-Gioi-Tre-Thieu-Nhi/APontifex-Tin-nhan-Duc-Thanh-Cha-gui-cac-ban-tre-thang-01-2014-4238/)